Warunki rekrutacji

Kognitywistyka

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3 lata (6 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Psychologii i Kognitywistyki

Opis studiów

Studia z kognitywistyki zostały zaprojektowane tak, aby ich absolwent dysponował nowoczesnym wykształceniem, łączącym elementy nauk humanistycznych i społecznych z wiedzą informatyczną i przyrodniczą, a jednocześnie wykraczającym poza tradycyjne podziały między naukami. Studia dostarczają unikalnego, spójnego zasobu wiedzy, umiejętności i kompetencji, który obejmuje problematykę kognitywistyczną, rozproszoną do tej pory między kilka dyscyplin: zagadnienia sposobu funkcjonowania umysłów, narzędzi poznawczych, fundamentów komunikowania się między podmiotami (tak ludźmi, jak i maszynami), zarówno z perspektywy fenomenologicznego opisu tych zjawisk, ich podstaw neurofizjologicznych, jak i z perspektywy obliczeniowej (logicznej).

Atuty kierunku

 • przedmioty kognitywistyczne oraz przedmioty związane z dyscyplinami bazowymi,
 • duża liczba przedmiotów do wyboru (przedmioty fakultatywne oraz przedmioty zakładkowe),
 • laboratoria zorientowane na zdobywanie praktycznych umiejętności.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Anatomia układu nerwowego,
 • Neuronauka,
 • Komunikacja człowiek-komputer,
 • Podstawowe problemy kognitywistyki: percepcja,
 • Językoznawstwo kognitywne,
 • Analiza i wizualizacja danych,
 • Reasoning,
 • Logic and Cognition,
 • Behavioral & Cognitive Neuroscience,
 • Advances in Neuroscience.

Praca po studiach

Absolwent kognitywistyki jest w stanie zarówno korzystać z zasobów poszczególnych dyscyplin bazowych, jak i twórczo rozwiązywać problemy, wymagające na przykład wiązania wiedzy psychologicznej z informatyką, teoriami sztucznej inteligencji i logiką czy biologii z językoznawstwem i filozofią. Ten zestaw wiedzy i umiejętności sprawia, że absolwent kognitywistyki doskonale odnajduje się  jako członek lub koordynator multidyscyplinarnych zespołów projektowych i badawczych.

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język obcy nowożytny
(część pisemna)
podstawowy0.101
rozszerzony0.30
2język polski
(część pisemna)
podstawowy0.101
rozszerzony0.30
3biologia
(część pisemna)
podstawowy0.201
rozszerzony0.40
chemia
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
historia
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
informatyka
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
j. regionalny - język kaszubski
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
język grecki i kultura antyczna
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
język łaciński i kultura antyczna
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
matematyka
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturę (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna)
0.301
2język obcy nowożytny
(część ustna)
0.201
3biologia
(część pisemna)
0.301
chemia
(część pisemna)
0.30
fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna)
0.30
historia
(część pisemna)
0.30
matematyka
(część pisemna)
0.30
4biologia
(część ustna)
0.201
chemia
(część ustna)
0.20
fizyka / fizyka i astronomia
(część ustna)
0.20
historia
(część ustna)
0.20
matematyka
(część ustna)
0.20

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Psychologii i Kognitywistyki
  • tel.: 61 829 2305
  • ul.Szamarzewskiego 89

   60-568 Poznań

   Kampus Ogrody

  • Informacja zostanie podana wkrótce.