Warunki rekrutacji

Filozofia, specjalność komunikacja społeczna

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3 lata (6 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Filozoficzny

Opis studiów

Komunikacja międzyludzka jest podstawowym zjawiskiem społecznym określającym relacje między jednostkami, jak i całymi zbiorowościami ludzkimi. Nie można sobie wyobrazić społeczeństwa, kultury, polityki, nauki, religii czy zwykłych, codziennych interakcji międzyludzkich bez komunikacji. Natomiast we współczesnym świecie, w którym kluczową rolę odgrywa informacja, nauka o komunikacji należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów wiedzy. Studia w ramach specjalności Komunikacja społeczna umożliwiają połączenie filozofii ze zdobywaniem wiedzy na temat: języka, mediów, informacji, retoryki, znaków i symboli, dialogu, edycji i interpretacji tekstów, czyli wszystkiego tego, na co składa się problematyka komunikacyjna.

Atuty kierunku

Specjalność oferuje wiedzę z zakresu filozofii, ale połączoną z kompetencjami praktycznymi. W programie studiów znajdują się przedmioty nakierunkowane bezpośrednio na komunikację (m.in. socjologia komunikacji, psychologia komunikacji, medioznawstwo, retoryka z erystyką, teoria negocjacji, infobrokerstwo). Również przedmioty filozoficzne są zaprojektowane z myślą o specjalności (m.in. filozofia języka, antropologia komunikacji, hermeneutyka).

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Wstęp do filozofii,
 • Teoria i filozofia komunikacji,
 • Wprowadzenie do epistemologii,
 • Dialog kultur,
 • Antropologia komunikacji,
 • Filozofia społeczna,
 • Teoria negocjacji,
 • Filozofia kultury,
 • Komunikacja multimedialna,
 • Komunikacja międzykulturowa.

Praca po studiach

Wiedza teoretyczna w połączeniu z kompetencjami praktycznymi umożliwia wejście na rynek pracy w zakresie m.in. PR i marketingu, mediów, HR.

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna)
podstawowy0.101
rozszerzony0.40
2język obcy nowożytny
(część pisemna)
podstawowy0.101
rozszerzony0.20
3biologia
(część pisemna)
podstawowy0.201
rozszerzony0.40
chemia
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
filozofia
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
geografia
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
historia
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
historia muzyki
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
historia sztuki
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
matematyka
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
wiedza o społeczeństwie
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
wiedza o tańcu
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturę (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna lub ustna)
0.601
2język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
0.201
3historia
(część pisemna lub ustna)
0.201
wiedza o społeczeństwie
(część pisemna lub ustna)
0.20

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Konkurs Papieski - laureat
 • Olimpiada Artystyczna - laureat
 • Olimpiada Filozoficzna - laureat
 • Olimpiada Historyczna - laureat
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - laureat

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Filozoficzny
  • ul.Szamarzewskiego 89C

   60-568 Poznań

   Kampus Ogrody

  • Informacja zostanie podana wkrótce.