Warunki rekrutacji

Kulturoznawstwo

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3 lata (6 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Antropologii i Kulturoznawstwa

Opis studiów

Siła „perspektywy kulturoznawczej”, do której nasi absolwenci odwołują się tak chętnie, to interdyscyplinarna orientacja tych studiów. Zapewnia ona erudycję, ale i krytyczne spojrzenie na zjawiska kultury. Specyficzne usytuowanie studiów kulturoznawczych między naukami humanistycznymi i społecznymi gwarantuje szeroki punkt widzenia i znaczną elastyczność. Profesjonalna aktywność w dziedzinie kultury nie musi oznaczać zamykania się w wąskich niszach - gruntowane wykształcenie humanistyczne – może przydawać się w wielu obszarach zawodowej aktywności. Dlatego proponujemy wielorakie ścieżki studiowania, które pozwolą na indywidualny dobór przedmiotów składających się na takie obszary jak animacja kultury, krytyka artystyczna, kultura partycypacji i aktywizmu czy kultura popularna.

Atuty kierunku

Kultura jako przedmiot badań jest czymś niezwykle żywym, ulotnym i podatnym na zmiany. Stawia to przed nami wymóg elastyczności oraz ciągłego aktualizowania programu i treści przedmiotów. Nasza kadra posiada po temu wszelkie kompetencje, wielu naszych pracowników trzyma rękę na pulsie współpracując bądź współtworząc instytucje kultury w kraju i za granicą. Specyfika kulturoznawstwa sprawia również, że nasi studenci nie mają problemów ze znalezieniem ciekawej oferty programowej za granicą.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Historia teatru i widowiska,
 • Historia filmu,
 • Historia sztuki,
 • KIultura audiowizualna,
 • Filozofia współczesna,
 • Zarządzanie instytucjami kultury,
 • Wiedza o kulturach miasta,
 • Kulturowe teorie literatury,
 • Kultury alternatywne,
 • Historia fotografii.

Praca po studiach

Nasi Absolwenci pracują w instytucjach kultury, współtworzą ważne inicjatywy artystyczne w Polsce i wielu krajach Europy, prowadzą działalność animacyjną, społeczną, artystyczną w wielu stowarzyszeniach, tworzą również poznańską kulturę klubową. Współtworzą obieg wydawniczy i krytyczno-artystyczny, są związani z wieloma czasopismami i wydawnictwami. Zajmują się także innymi dziedzinami: wśród naszych byłych studentów są pracownicy w obszarze mediów, reklamy, turystyki kulturowej, biznesu.

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna)
podstawowy0.101
rozszerzony0.40
2język obcy nowożytny
(część pisemna)
podstawowy0.101
rozszerzony0.20
3historia
(część pisemna)
podstawowy0.201
rozszerzony0.40
historia sztuki
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
matematyka
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
filozofia
(część pisemna)
podstawowy0.15
rozszerzony0.30
geografia
(część pisemna)
podstawowy0.15
rozszerzony0.30
historia muzyki
(część pisemna)
podstawowy0.15
rozszerzony0.30
wiedza o społeczeństwie
(część pisemna)
podstawowy0.15
rozszerzony0.30
wiedza o tańcu
(część pisemna)
podstawowy0.15
rozszerzony0.30

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturę (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna lub ustna)
0.601
2język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
0.201
3historia
(część pisemna lub ustna)
0.201
wiedza o społeczeństwie
(część pisemna lub ustna)
0.20

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Konkurs Papieski - laureat
 • Olimpiada Artystyczna - laureat
 • Olimpiada Filozoficzna - laureat
 • Olimpiada Historyczna - laureat
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - laureat
 • Olimpiada Wiedzy Historycznej - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie - laureat

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
  • Informacja zostanie podana wkrótce.