Warunki rekrutacji

Liberal Arts and Sciences

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3 lata (6 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Historii

To propozycja dla tych, których zainteresowania nie mieszczą się w ramach jednej specjalizacji, albo jeszcze szukają swojej pasji. Tym osobom dedykowany jest interdyscyplinarny program studiów licencjackich, pozwalający pogłębić wiedzę z wielu dziedzin oraz rozwinąć umiejętności ogólne (miękkie).

Mimo angielskiej nazwy, program studiów korzeniami sięga średniowiecza. U jego podstaw stoi ideał artes liberales. Zgodnie z nim, każda specjalizacja powinna opierać się o szeroką wiedzę ogólną oraz zespół uniwersalnych umiejętności. Tradycyjną listę siedmiu dyscyplin wykładanych w ramach tej koncepcji (np. matematyka i astronomia) uzupełniono o nowsze dziedziny wiedzy: fizykę, biologię, historię czy psychologię. W sumie przez trzy lata student tego kierunku zapoznaje się z przekrojowym obrazem współczesnej nauki, który obejmuje zarówno humanistykę jak i nauki eksperymentalne. Towarzyszy temu rozwój kompetencji takich jak przemawianie, logiczne myślenie czy praca w zespole.

Kształcenie oparte na takim założeniu pozwala rozwinąć zmysł poszukiwania prawdy oraz kompleksowe spojrzenie na świat. Formuła Liberal Arts and Sciences ma pozwolić studentom stawić czoła wyzwaniom współczesnego, dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna)
podstawowy0.101
rozszerzony0.20
2język obcy nowożytny
(część pisemna)
podstawowy0.151
rozszerzony0.30
3dowolny przedmiot
(inny niż: język obcy nowożytny, język polski)
(część pisemna)
podstawowy0.251
rozszerzony0.50

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturę (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna lub ustna)
0.201
2język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
0.301
3dowolny przedmiot
(inny niż: język obcy nowożytny, język polski)
(część pisemna lub ustna)
0.501

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Historii
  • tel.: 61 829 1351
  • ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7

   Poznań

   Kampus Morasko

  • Informacja zostanie podana wkrótce.