Warunki rekrutacji

Lingwistyka stosowana, specjalność lingwistyka komputerowa

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3 lata (6 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Neofilologii

Opis kierunku

Co krok stykamy się z różnymi formami zasobów językowych: tradycyjnymi tekstami drukowanymi, cyfrowymi na różnych typach nośników elektronicznych, z nagraniami wypowiedzi mówionych lub materiałami filmowymi przedstawiającymi komunikację językową, a przechowywanymi w archiwach, bibliotekach i repozytoriach. Powstają one nie tylko na uczelniach i w instytucjach zajmujących się archiwizacją danych. Tworzą je również firmy związane z przetwarzaniem i udostępnianiem informacji, w tym najwięksi udziałowcy rynku informatycznego i medialnego. Znajdują one zastosowania jako bazy wiedzy specjalistycznej, w systemach rozpoznawania i syntezy mowy, w rozpoznawania mówców, jak i w badaniach marketingowych, w analizach mediów i w wielu innych obszarach.

Rośnie zapotrzebowanie na specjalistów, którzy łączą wiedzę o języku z umiejętnością posługiwania się komputerowymi narzędziami jego przetwarzania i analizy. Nasi studenci zdobędą podstawy wiedzy o języku naturalnym i o tym, jak mechanizmy przetwarzania językowego funkcjonują u człowieka. Dowiedzą się, jak wydobywać informację z repozytoriów i korpusów, jakimi środkami przetwarzać i analizować teksty pisane i mówione, a także towarzyszącą mowie gestykulację. Nauczą się projektować systemy dialogowe, zrozumieją jak działa synteza i rozpoznawanie mowy i mówców. Staną się wykształconymi humanistami o szerokich horyzontach, którzy ze swobodą będą potrafili się poruszać w sferze technologii języka.

Wybrane przedmioty

 • 390 godzin zajęć z lingwistyki komputerowej i przetwarzania języka (m. in. systemy pisma, analiza języka mówionego, podstawy programowania na potrzeby przetwarzania języka mówionego, analiza danych językowych)
 • 660 godzin języka angielskiego, 300 godzin języka niemieckiego, 120 godzin trzeciego języka
 • 270 godzin zajęć z językoznawstwa
 • 40 godzin zajęć do wyboru (np. filozofia języka, psychologia komunikacji, analiza gestów)
 • 150 godzin praktyk

Praca po studiach

 • firmy informatyczne
 • uczelnie
 • biblioteki archiwa
 • firmy przechowujące lub przetwarzające dane

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język obcy nowożytny
(część ustna)
podstawowy0.201
rozszerzony0.20
bez określania poziomu0.20
2język obcy nowożytny
(część pisemna)
rozszerzony0.501
3geografia
(część pisemna)
rozszerzony0.301
historia
(część pisemna)
rozszerzony0.30
język mniejszości narodowej
(część pisemna)
rozszerzony0.30
język obcy nowożytny
(część pisemna)
rozszerzony0.30
matematyka
(część pisemna)
rozszerzony0.30

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturą (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
0.701
2geografia
(część pisemna lub ustna)
0.301
historia
(część pisemna lub ustna)
0.30
język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
0.30
matematyka
(część pisemna lub ustna)
0.30

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Neofilologii
  • Informacja zostanie podana wkrótce.