Warunki rekrutacji

Lingwistyka stosowana (język niemiecki z angielskim)

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3 lata (6 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Neofilologii

Opis kierunku

Lingwistyka stosowana to studia przeznaczone dla osób z pasją poznawczą i wytrwałością w nauce. Lingwistyka stosowana to kierunek filologiczny, na którym studiuje się intensywnie dwa języki obce,a trzeciego uczy się jako lektoratu (w mniejszym wymiarze godzin).

Około połowa zajęć to zajęcia z praktycznej nauki języka obcego. Druga połowa to przedmioty dotyczące samego języka, takie jak gramatyka opisowa, gramatyka kontrastywna, lingwistyka tekstu i dyskursu, kompozycja i redakcja tekstów czy też przedmioty związane z kulturą i literaturą danego obszaru językowego.

Specjalności w ramach kierunku

 • glottodydaktyczna
 • translatoryczna

Praca po studiach

W ramach specjalizacji glottodydaktycznej przygotowujemy studentów do nauczania języka niemieckiego i angielskiego. Absolwenci mogą także podjąć pracę jako doradcy metodyczni oraz lektorzy w prywatnych szkołach językowych. Przedmioty, które oferujemy studentom tej specjalizacji to, między innymi, psychologia, pedagogika, psycholingwistyka, przekład w dydaktyce.

W ramach specjalizacji translatorycznej przygotowujemy do zawodu tłumacza. Oferujemy przedmioty głównie dotyczące tłumaczenia konsekutywnego i symultanicznego. Oprócz tego studenci uczą się tłumaczeń tekstów specjalistycznych, przekładu audiowizualnego i literackiego. Zajęcia z tłumaczeń ustnych odbywają się w doskonale wyposażonej, nowoczesnej sali multimedialnej. Dzięki nowoczesnym kabinom, symulującym pracę tłumaczy kabinowych, istnieje możliwość ćwiczenia także trudniejszych technik tłumaczenia ustnego.

Od kandydatów oczekujemy znajomości języka niemieckiego i angielskiego na poziomie B1.

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna)
podstawowy0.101
rozszerzony0.30
2język obcy nowożytny
(część pisemna)
podstawowy0.301
rozszerzony0.50
3język obcy nowożytny
(część ustna)
podstawowy0.201
rozszerzony0.20
bez określania poziomu0.20

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturą (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna)
0.301
2język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
0.701

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Olimpiada Języka Niemieckiego - finalista
 • Olimpiada Języka Niemieckiego - laureat

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Neofilologii
  • Informacja zostanie podana wkrótce.