Warunki rekrutacji

Matematyka

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3 lata (6 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Matematyki i Informatyki

Opis kierunku

Studia pierwszego stopnia na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM trwają 3 lata i po ich ukończeniu uzyskuje się tytuł zawodowy licencjata matematyki. W ramach tych studiów zdobywa się wiedzę i umiejętności z zakresu określonych zagadnień z matematyki oraz uzyskuje się przygotowanie do pracy zawodowej. Program studiów pierwszego stopnia na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM, poza przedmiotami wypełniającymi standardy kształcenia na kierunku matematyka, obejmuje szereg przedmiotów specjalizacyjnych z zakresu zastosowań współczesnej matematyki oraz przedmioty informatyczne.

Atuty kierunku

 • szeroki dostęp do sprzętu komputerowego wysokiej klasy zarówno do pracy indywidualnej, jak i w trakcie zajęć
 • umiejętności teoretyczne i praktyczne można doskonalić na zajęciach studenckich kół naukowych działających na Wydziale
 • Studenci 3-go roku Wydziału mają możliwość odbywania jednego semestru w ramach programu ERASMUS na jednej z wielu uczelni zagranicznych, z którymi Wydział ma podpisane odpowiednie umowy (są to m. in. uczelnie niemieckie, włoskie, portugalskie i hiszpańskie).

Specjalności w ramach kierunku

 • matematyka finansowa i aktuarialna,
 • matematyka stosowana,
 • matematyka teoretyczna

Wybrane przedmioty na studiach

 • Wstęp do matematyki
 • Algebra liniowa
 • Kombinatoryka
 • Teoria miary i całki
 • Geometria różniczkowa

Praca po studiach

 • Nauczyciel
 • Badacz
 • Statystyk

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język obcy nowożytny
(część pisemna)
podstawowy0.101
rozszerzony0.20
2matematyka
(część pisemna)
podstawowy0.401
rozszerzony0.80

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturę (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
0.101
2język polski
(część pisemna lub ustna)
0.101
3matematyka
(część pisemna lub ustna)
0.501
4fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna lub ustna)
0.301
informatyka
(część pisemna lub ustna)
0.30

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Olimpiada Astronomiczna - finalista
 • Olimpiada Astronomiczna - laureat
 • Olimpiada Fizyczna - finalista
 • Olimpiada Fizyczna - laureat
 • Olimpiada Informatyczna - finalista
 • Olimpiada Informatyczna - laureat
 • Olimpiada Matematyczna - finalista
 • Olimpiada Matematyczna - laureat
 • Olimpiada Statystyczna - laureat

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Matematyki i Informatyki
  • Informacja zostanie podana wkrótce.