Warunki rekrutacji

Chemia, specjalność nauczanie chemii i fizyki

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3 lata (6 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Chemii

Opis studiów

Chemię i fizykę należy uznać za fundamentalne dziedziny dla budowy społeczeństwa opartego o wiedzę i technologie. Celem tego programu studiów jest wykształcenie jak najlepszych nauczycieli fizyki i chemii na potrzeby szkolnictwa w nowym systemie kształcenia nauczycieli szkoły podstawowej (8 lat) .Nazwa specjalności jest w pełni adekwatna do programu studiów i celu kształcenia nauczycieli w tych dwóch dziedzinach wiedzy. Program kształcenia na tej specjalizacji spełnia wszystkie efekty kształcenia założone dla kierunku Fizyka prowadzonego na Wydziale Fizyki UAM, zarówno pod względem wiedzy, umiejętności jak i kompetencji społecznych. Dodatkowo program ten spełnia wszystkie obecnie obowiązujące standardy kształcenia nauczycieli.

Atuty kierunku

 • blok zajęć fizycznych(kurs akademicki fizyki),
 • blok zajęć chemicznych (kurs akademicki chemii),
 • blok zajęć psychologiczno-pedagogicznych(dydaktyka ogólna oraz dydaktyki szczegółowe z fizyki i chemii).

Wybrane przedmioty na studiach

 • Eksperyment fizyczny
 • Techniki informatyczne
 • Podstawy chemii
 • Technolgie informacyjne w szkole
 • Ciepło i właściwości materii

Praca po studiach

 • Nauczyciel

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna)
podstawowy0.101
rozszerzony0.20
2język obcy nowożytny
(część pisemna)
podstawowy0.101
rozszerzony0.20
3chemia
(część pisemna)
podstawowy0.301
rozszerzony0.60
biologia
(część pisemna)
podstawowy0.25
rozszerzony0.50
fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna)
podstawowy0.25
rozszerzony0.50
matematyka
(część pisemna)
podstawowy0.25
rozszerzony0.50
geografia
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturą (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna lub ustna)
0.201
2język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
0.201
3chemia
(część pisemna lub ustna)
0.601
biologia
(część pisemna lub ustna)
0.50
fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna lub ustna)
0.50
matematyka
(część pisemna lub ustna)
0.50
geografia
(część pisemna lub ustna)
0.40

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Olimpiada Biologiczna - finalista
 • Olimpiada Biologiczna - laureat
 • Olimpiada Chemiczna - finalista
 • Olimpiada Chemiczna - laureat
 • Olimpiada Fizyczna - finalista
 • Olimpiada Fizyczna - laureat
 • Olimpiada Informatyczna - finalista
 • Olimpiada Informatyczna - laureat
 • Olimpiada Matematyczna - finalista
 • Olimpiada Matematyczna - laureat
 • Olimpiada Statystyczna - laureat

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Chemii
  • tel.: 61 829 1553
  • ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8

   Poznań

   Kampus Morasko

  • Informacja zostanie podana wkrótce.