Warunki rekrutacji

Nauczanie matematyki i informatyki

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3 lata (6 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Matematyki i Informatyki

Opis kierunku

Kierunek nauczanie matematyki i informatyki ma na celu kształcenie nauczycieli matematyki i informatyki. Absolwenci studiów I stopnia otrzymają uprawnienia do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela matematyki i informatyki w zakresie zajęć komputerowych w szkołach podstawowych. W toku studiów na tym kierunku studenci zdobędą ogólną wiedzę merytoryczną z matematyki i informatyki w zakresie niezbędnym do nauczania tych przedmiotów. Zostaną również wyposażeni w kompetencje zawodowe i osobiste, które umożliwią im sprostanie wyzwaniom, jakie stawia współczesna szkoła.

Atuty kierunku

 • Szeroki dostęp do sprzętu komputerowego wysokiej klasy zarówno do pracy indywidualnej, jak i w trakcie zajęć
 • Umiejętności teoretyczne i praktyczne można doskonalić na zajęciach studenckich kół naukowych działających na Wydziale

Wybrane przedmioty na studiach

 • Wstęp do algebry i teorii liczb
 • Geometria analityczna
 • Logika matematyczna
 • Dydaktyka matematyki
 • Repetytorium z matematyki elementarnej

Praca po studiach

 • Nauczyciel matematyki lub informatyki

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język obcy nowożytny
(część pisemna)
podstawowy0.101
rozszerzony0.20
2matematyka
(część pisemna)
podstawowy0.401
rozszerzony0.80

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturę (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
0.101
2język polski
(część pisemna lub ustna)
0.101
3matematyka
(część pisemna lub ustna)
0.501
4fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna lub ustna)
0.301
informatyka
(część pisemna lub ustna)
0.30

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Olimpiada Astronomiczna - finalista
 • Olimpiada Astronomiczna - laureat
 • Olimpiada Fizyczna - finalista
 • Olimpiada Fizyczna - laureat
 • Olimpiada Informatyczna - finalista
 • Olimpiada Informatyczna - laureat
 • Olimpiada Matematyczna - finalista
 • Olimpiada Matematyczna - laureat
 • Olimpiada Statystyczna - laureat

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Matematyki i Informatyki
  • Informacja zostanie podana wkrótce.