Warunki rekrutacji

Ochrona dóbr kultury (Kalisz)

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3 lata (6 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćKalisz
 • WydziałWydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

Opis studiów

Student zdobywa wiadomości z zakresu historii sztuki, historii kultury, historii cywilizacji, antropologii kultury, archiwistyki, filozofii kultury, zabytkoznawstwa, konserwatorstwa, muzealnictwa, dziedzictwa kulturowego w regionie oraz prawnych aspektów ochrony dóbr kultury. Ochrona dóbr kultury to studia dla wszystkich, którzy pragną czynnie zajmować się promocją i ochroną dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń.

Atuty kierunku

Studia dają szeroką wiedzę w zakresie historii sztuki i dziedzictwa kulturowego; szansę na rozwój naukowy i karierę zawodową w obszarach zabytkoznawstwa i muzealnictwa; łączą wiedzę teoretyczną z zakresu dziejów sztuki i ochrony dziedzictwa kulturowego z wieloma praktycznymi umiejętnościami (w zakresie identyfikacji, dokumentacji i wartościowania zabytków), niezbędnymi w instytucjach, zajmujących się ochroną dóbr kultury.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Ochrona prawna dóbr kultury w Polsce i na świecie,
 • Dokumentacja archiwalna,
 • Komunikacja międzykulturowa,
 • Komunikacja społeczna,
 • Restytucja dóbr kultury,
 • Strategie ochrony dziedzictwa kulturowego,
 • Rysunek odręczny i techniczny,
 • Historia sztuki średniowiecznej (powszechnej i polskiej),
 • Podstawy muzealnictwa,
 • Szkolenie praktyczne wycieczka przedmiotowa zagraniczna.

Praca po studiach

Absolwent potrafi działać na rzecz ochrony, promocji i upowszechniania dziedzictwa kulturowego; budować strategię turystycznego udostępniania dóbr kultury i świadczenia usług turystycznych w tym zakresie. 
Może podjąć pracę w:

 • muzeach,
 • urzędach sprawujących nadzór nad ochroną dziedzictwa kulturowego,
 • instytucjach zajmujących się ochroną i promocją dóbr kultury.

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna)
podstawowy0.101
rozszerzony0.20
2język obcy nowożytny
(część pisemna)
podstawowy0.151
rozszerzony0.30
3dowolny przedmiot
(inny niż: język obcy nowożytny, język polski)
(część pisemna)
podstawowy0.251
rozszerzony0.50

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturą (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna lub ustna)
0.201
2język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
0.301
3dowolny przedmiot
(inny niż: język obcy nowożytny, język polski)
(część pisemna lub ustna)
0.501

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
  • Informacja zostanie podana wkrótce.