Warunki rekrutacji

Ochrona środowiska

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3 lata (6 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Biologii

Opis studiów 

We współczesnym świecie to dziedzina łącząca wiele obszarów nauki i praktyki zarządzania środowiskiem.  
W związku z tym program kształcenia na tym kierunku studiów realizowany jest przez specjalistów z różnych dziedzin tj.: ekologii, biologii molekularnej, ekotoksykologii, bioinformatyki, mikrobiologii i hydrobiologii. Ochrona środowiska to elitarne studia dla osób kreatywnych, z pasją przyrodniczą. Studiowanie ochrony środowiska daje możliwość zdobycia szerokiej wiedzy z zakresu:

 • procesów biologicznych, ekologicznych i fizycznochemicznych w środowisku;
 • przyczyn, skutków i mechanizmów degradacji środowiska przyrodniczego;
 • różnorodności biologicznej, jej zagrożeń i sposobów ochrony;
 • oceny skutków wpływu działalności człowieka na organizmy żywe i procesy zachodzące w przyrodzie;
 • geograficznych systemów informacyjnych i innych nowoczesnych technik komputerowych (w tym języków programowania);
 • modelowania matematycznego zjawisk ekologicznych;
 • analizy i interpretacji zjawisk zachodzących w szerokich domenach przestrzennych (krajobrazie, kontynentach, biomach etc.);
 • praktycznych umiejętności prowadzenia monitoringu środowiska i przygotowywania raportów oddziaływań inwestycji na środowisko i zarządzania zasobami przyrody.

Atuty kierunku

Oferujemy studentom także udział w specjalistycznych zajęciach terenowych, projektach badawczych, wyprawach naukowych krajowych i zagranicznych.

Ochrona środowiska realizowana na Wydziale Biologii UAM cieszy się bardzo dobrą opinią wśród jej absolwentów, co jak podkreślają, wynika z bogatej oferty programowej oraz kompetentnej i otwartej kadry naukowo-dydaktycznej.

 • możliwość zrealizowania części studiów w kraju i za granicą w ramach programu MOST i ERASMUS+,
 • szansę na rozwój pasji w obrębie licznych sekcji Koła Naukowego Przyrodników i Samorządu Studentów
 • certyfikaty poświadczające zdobyte umiejętności praktyczne,
 • ćwiczenia terenowe w różnych regionach kraju
 • udział w praktykach i stażach w renomowanych przedsiębiorstwach i jednostkach badawczych w kraju i zagranicą
 • możliwość spotkań i dyskusji z noblistami i pasjonatami przyrody

·     Koło Naukowe Przyrodników to najstarsza i jedna z najprężniej działających organizacji tego typu w Polsce. W ramach KNP działa 18 specjalistycznych sekcji. Studenci zrzeszeni w KNP prowadzą badania naukowe, organizują konferencje, seminaria oraz obozy naukowe, biorą udział w studenckich wymianach i wyjazdach badawczo-szkoleniowych oraz naukowo-turystycznych. Na konkursie iGEM 2016 studenci z Sekcji Biologii Syntetycznej zdobyli złoty medal, wygrali konkurs w kategorii „Best Manufacturing Project” i uzyskali nominację w kategorii „Best Part Collection”.

Pracownicy i studenci Wydziału Biologii co roku organizują wielkie akcje popularyzujące naukę, otwarte dla wszystkich mieszkańców Poznania i Wielkopolski. Są to: Noc Naukowców, Noc Biologów, Festiwal Nauki i Sztuki, Dzień Fascynacji Roślinami.

Wybrane przedmioty na studiach:

 • Podstawy nauk przyrodniczych
 • Fizyczno-chemiczne podstawy funkcjonowania środowiska przyrodniczego
 • Prawno-ekonomiczne podstawy zarządzania środowiskiem
 • Podstawy geologii, geomorfologii i hydrologii
 • Różnorodność roślin i grzybów
 • Różnorodność zwierząt
 • Ekologia
 • Meteorologia i klimatologia\
 • Fizyczno-chemiczne podstawy oceny środowiska
 • Szata roślinna Wielkopolski
 • Przygotowanie do pracy zawodowej
 • Genetyka ogólna i ekologiczna
 • System informacji geograficznej w ochronie środowiska
 • Zagrożenia i technologie oczyszczania wód
 • Technologie oczyszczania gazów i waloryzacja środowiska przyrodniczego
 • Zasoby przyrody i ich ochrona
 • Rekultywacja środowiska i gospodarka odpadami

Praca po studiach

Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie w administracji rządowej, samorządowej, instytucjach powołanych do zarządzania ochroną przyrody i realizujących zadania monitoringu środowiska, w prywatnych firmach konsultingowych, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych. Pracę zawodową absolwenci tego kierunku podejmują również na Uczelniach w instytutach badawczych, instytucjach ochrony środowiska, laboratoriach specjalistycznych, analitycznych, diagnostyki molekularnej, kryminalistycznych, szkolnictwie podstawowym, średnim i wyższym, przedsiębiorstwach kosmetycznych, farmaceutycznych, spożywczych i firmach eksperckich.

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna)
podstawowy0.101
rozszerzony0.10
2język obcy nowożytny
(część pisemna)
podstawowy0.101
rozszerzony0.20
3biologia
(część pisemna)
podstawowy0.301
rozszerzony0.70
chemia
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60
fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60
geografia
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60
matematyka
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturę (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna lub ustna)
0.101
2język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
0.201
3biologia
(część pisemna lub ustna)
0.701
chemia
(część pisemna lub ustna)
0.60
fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna lub ustna)
0.60
geografia
(część pisemna lub ustna)
0.60
matematyka
(część pisemna lub ustna)
0.60

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Olimpiada Astronomiczna - laureat
 • Olimpiada Biologiczna - finalista
 • Olimpiada Biologiczna - laureat
 • Olimpiada Chemiczna - finalista
 • Olimpiada Chemiczna - laureat
 • Olimpiada Fizyczna - laureat
 • Olimpiada Geograficzna - laureat
 • Olimpiada Informatyczna - laureat
 • Olimpiada Matematyczna - laureat
 • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - finalista
 • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - laureat

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Biologii
  • tel.: 61 829 5556
  • ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6

   Poznań

   Kampus Morasko

  • Informacja zostanie podana wkrótce.