Warunki rekrutacji

Kierunek prawno-ekonomiczny

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3 lata (6 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Prawa i Administracji

Rekrutację na ten kierunek na rok akademicki 2021/2022 przeprowadza Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Opis studiów

Kierunek prawno-ekonomiczny, prowadzony wspólnie przez Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest adresowany do absolwentów szkół średnich interesujących się zarówno zagadnieniami gospodarczymi, jak i stroną prawną procesów ekonomicznych. Program kształcenia pozostaje w pełnej zgodności z misją i strategią zarówno Wydziału Prawa i Administracji UAM, jak i Wydziału Ekonomii UEP, a jego celem jest przygotowanie absolwenta zdolnego sprostać wyzwaniom współczesnej gospodarki. Absolwenci będą przygotowani do uwzględniania w podejmowanych decyzjach i działaniach zarówno ich wymiaru ekonomicznego, jak i prawnego ponadto zdobędą wszechstronną wiedzę o ekonomiczno-prawnych aspektach funkcjonowania gospodarki rynkowej.

Atuty kierunku

Swoistość i złożoność współczesnych gospodarek powoduje rosnące znaczenie praktyczne studiów interdyscyplinarnych z pogranicza nauk ekonomicznych i prawnych. Na kierunku prawno-ekonomicznym wykorzystywane są innowacyjne metody kształcenia, a innowacyjność ta wyraża się w zrównoważonym połączeniu wiedzy, kompetencji i umiejętności w obszarze nauk prawniczych i ekonomicznych.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Podstawy prawa cywilnego,
 • Prawo ubezpieczeń gospodarczych,
 • Prawo podatkowe,
 • Podstawy prawa administracyjnego,
 • Publiczne prawo gospodarcze,
 • Podstawy ekonomii,
 • Podstawy polityki gospodarczej,
 • Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności,
 • Finanse przedsiębiorstw,
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze.

Praca po studiach

Absolwenci tego kierunku uzyskają unikatowe kompetencje zawodowe pozwalające na aspirowanie do tych wszystkich stanowisk pracy, które będą wymagały równie swobodnego poruszania się w sferze ekonomii, jak i prawa. Ukończenie tego kierunku daje możliwość zatrudnienia się na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich w przedsiębiorstwach sektora prywatnego i publicznego, kancelariach radcowskich, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych) w kraju i za granicą.

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język angielski
(część pisemna)
podstawowy0.201
rozszerzony0.40
język francuski
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
język hiszpański
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
język niemiecki
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
język rosyjski
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
2geografia
(część pisemna)
podstawowy0.301
rozszerzony0.60
historia
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60
matematyka
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60
wiedza o społeczeństwie
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturą (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język angielski
(część pisemna lub ustna)
0.401
język francuski
(część pisemna lub ustna)
0.40
język hiszpański
(część pisemna lub ustna)
0.40
język niemiecki
(część pisemna lub ustna)
0.40
język rosyjski
(część pisemna lub ustna)
0.40
2geografia
(część pisemna lub ustna)
0.601
historia
(część pisemna lub ustna)
0.60
matematyka
(część pisemna lub ustna)
0.60
wiedza o społeczeństwie
(część pisemna lub ustna)
0.60

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Prawa i Administracji
  • tel.: 61 829 3111
  • Collegium Iuridicum Novum, Al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań

   Collegium Iuridicum, ul. Św. Marcin 90, 61-809 Poznań

   Kampus Śródmiejski

  • Informacja zostanie podana wkrótce.