Warunki rekrutacji

Projektowanie kultury (Gniezno)

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3 lata (6 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćGniezno
 • WydziałInstytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie

Opis studiów

Projektowanie kultury to kierunek, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom nowoczesnego systemu edukacji i współczesnego rynku pracy. Stanowi połączenie tego, co najlepsze w kształceniu uniwersyteckim i zawodowym. Kierunek, który daje możliwość zdobycia szerokiej wiedzy humanistycznej i konkretnych umiejętności praktycznych w zakresie organizacji i promocji wydarzeń kulturalnych i turystycznych. Został on utworzony z myślą o absolwentach szkół średnich oraz osobach aktywnych zawodowo, które chcą uzupełnić swoje wykształcenie. Studia na kierunku projektowanie kultury to doskonały wybór dla wszystkich tych, którzy swoją przyszłość wiążą z sektorem kultury lub sektorem usług turystycznych.


Atuty kierunku

Projektowanie kultury to kierunek praktyczny, którego program przewiduje liczne zajęcia warsztatowe i terenowe oraz 360 godz. studenckich praktyk, realizowanych w instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych. Zajęcia prowadzone są zarówno przez wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową jak również praktyków, specjalistów w swojej dziedzinie. Interdyscyplinarny i praktyczny model kształcenia pozwala łączyć refleksję z twórczym działaniem, co wzmacnia kreatywne i krytyczne kompetencje studentów.


Specjalności w ramach kierunku

 • Animacja ruchu turystycznego,
 • Promocja dziedzictwa kulturowego.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Zarządzanie instytucjami kultury,
 • Organizacja imprezy i widowiska,
 • Zarządzanie w turystyce,
 • Prawne aspekty zarządzania kulturą,
 • Wprowadzenie do reklamy i kampanii reklamowej,
 • Kształtowanie wizerunku w kulturze,
 • Filozofia kultury,
 • Kultura popularna,
 • Wiedza o filmie,
 • Historia sztuki.

Praca po studiach

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent kierunku projektowanie kultury zdobędzie kompetencje do podejmowania działań w zakresie organizacji imprez i widowisk kulturalnych, zarządzania projektami, promocji wydarzeń turystycznych oraz zarządzania instytucjami kultury. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, administracji samorządowej, agencjach PR, sektorze kreatywnym oraz organizacjach turystycznych czy biurach podróży.

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna)
podstawowy0.101
rozszerzony0.30
2język obcy nowożytny
(część pisemna)
podstawowy0.101
rozszerzony0.30
3historia
(część pisemna)
podstawowy0.201
rozszerzony0.40
historia muzyki
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
historia sztuki
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
język grecki i kultura antyczna
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
język łaciński i kultura antyczna
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
wiedza o społeczeństwie
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
biologia
(część pisemna)
podstawowy0.10
rozszerzony0.20
geografia
(część pisemna)
podstawowy0.10
rozszerzony0.20
matematyka
(część pisemna)
podstawowy0.10
rozszerzony0.20

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturą (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna lub ustna)
0.401
2język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
0.401
3biologia
(część pisemna lub ustna)
0.201
geografia
(część pisemna lub ustna)
0.20
historia
(część pisemna lub ustna)
0.20
język łaciński
(część pisemna lub ustna)
0.20
matematyka
(część pisemna lub ustna)
0.20
wiedza o społeczeństwie
(część pisemna lub ustna)
0.20

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Olimpiada Filozoficzna - finalista
 • Olimpiada Filozoficzna - laureat
 • Olimpiada Historyczna - finalista
 • Olimpiada Historyczna - laureat
 • Olimpiada Języka Angielskiego - finalista
 • Olimpiada Języka Angielskiego - laureat
 • Olimpiada Języka Francuskiego - finalista
 • Olimpiada Języka Francuskiego - laureat
 • Olimpiada Języka Hiszpańskiego - finalista
 • Olimpiada Języka Hiszpańskiego - laureat
 • Olimpiada Języka Łacińskiego - finalista
 • Olimpiada Języka Łacińskiego - laureat
 • Olimpiada Języka Niemieckiego - finalista
 • Olimpiada Języka Niemieckiego - laureat
 • Olimpiada Języka Rosyjskiego - finalista
 • Olimpiada Języka Rosyjskiego - laureat
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - finalista
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - finalista
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka - finalista
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym - finalista
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym - laureat

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie
  • Informacja zostanie podana wkrótce.