Warunki rekrutacji

Prawo europejskie

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3 lata (6 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Prawa i Administracji

Opis studiów

Kierunek studiów Prawo europejskie należy do obszaru nauk społecznych. Treści kształcenia koncentrują się na podstawowych zagadnieniach z dziedziny nauk prawnych, jak również innych wybranych nauk społecznych, uwzględniają perspektywę historycznych, politycznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań integracji europejskiej i funkcjonowania różnych struktur społecznych, organizacyjno-prawnych i gospodarczych.

Atuty kierunku

Studiując na kierunku Prawo europejskiej zdobędziesz wiedzę w zakresie prawa i polityk Unii Europejskiej, opanujesz dwa języki obce, nabędziesz umiejętność analizowania zjawisk i procesów społecznych, poznasz sposoby pozyskiwania i przekazywania informacji, pracy w grupie  i organizowania zespołu. Będziesz potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji wyznaczonego przez siebie lub innych zadania, dokonać analizy własnych i cudzych działań i wskazać sposoby ich modyfikacji w przyszłości, prawidłowo zidentyfikujesz i rozstrzygniesz dylematy związane z wykonywaniem zawodu, będziesz umiał uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich), uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne, będziesz potrafił myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Prawoznawstwo
 • Ekonomia i przedsiębiorczość
 • Procesy prawnej integracji Europy
 • Historia polityczna Europy/Historia społeczna i gospodarcza Europy
 • Współczesna myśl społeczna/Współczesna myśl ekonomiczna
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Europejska kultura prawna – prawo prywatne/Europejska kultura prawna – prawo publiczne
 • Współczesne ideologie polityczne/Państwo w ujęciu klasyków filozofii europejskiej
 • Integracja gospodarcza Europy Prawo konstytucyjne
 • Europejska polityka i prawo konsumenckie Prawo i polityki rynku wewnętrznego
 • Prawo i polityki społeczne Unii Europejskiej
 • Modele demokracji przedstawicielskiej w Europie/Systemy wyborcze w państwach Unii Europejskiej
 • Prawa człowieka i ich ochrona
 • Finanse Unii Europejskiej
 • Europejskie i polskie prawo i postępowanie cywilne
 • Zawieranie i wykonywanie umów w europejskim i polskim prawie cywilnym

Praca po studiach

Po ukończeniu studiów I stopnia będziesz przygotowany do podjęcia pracy w administracji unijnej, rządowej i samorządowej, a także w organizacjach międzynarodowych, przedsiębiorstwach współpracujących z krajami Unii Europejskiej, placówkach kulturalnych, naukowych i wydawniczych, środkach masowego przekazu, podmiotach ubiegających się o fundusze unijne i administrujących programami unijnymi.

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna)
podstawowy0.151
rozszerzony0.30
2język angielski
(część pisemna)
podstawowy0.201
rozszerzony0.40
3historia
(część pisemna)
podstawowy0.151
rozszerzony0.30
język francuski
(część pisemna)
podstawowy0.15
rozszerzony0.30
język niemiecki
(część pisemna)
podstawowy0.15
rozszerzony0.30
matematyka
(część pisemna)
podstawowy0.15
rozszerzony0.30
wiedza o społeczeństwie
(część pisemna)
podstawowy0.15
rozszerzony0.30

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturę (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna lub ustna)
0.301
2język angielski
(część pisemna lub ustna)
0.401
3historia
(część pisemna lub ustna)
0.301
język francuski
(część pisemna lub ustna)
0.30
język niemiecki
(część pisemna lub ustna)
0.30
matematyka
(część pisemna lub ustna)
0.30
wiedza o społeczeństwie
(część pisemna lub ustna)
0.30

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Olimpiada Historyczna - laureat
 • Olimpiada Języka Angielskiego - laureat
 • Olimpiada Języka Francuskiego - laureat
 • Olimpiada Języka Niemieckiego - laureat
 • Olimpiada Wiedzy Historycznej - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o III RP - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej - laureat

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Prawa i Administracji
  • tel.: 61 829 3111
  • Collegium Iuridicum Novum, Al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań

   Collegium Iuridicum, ul. Św. Marcin 90, 61-809 Poznań

   Kampus Śródmiejski

  • Informacja zostanie podana wkrótce.