Warunki rekrutacji

Stosunki międzynarodowe

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3 lata (6 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Opis studiów

Studiując stosunki międzynarodowe poznasz mechanizmy funkcjonowania gospodarki światowej, zasady protokołu dyplomatycznego, prawa handlowego oraz negocjacji biznesowych. To wymarzone studia dla każdego, kto myśli o karierze dyplomaty.  Zadbaj o swoją przyszłość i wybierz studia na kierunku Stosunki Międzynarodowe! Dzięki naszym studiom poznasz zasady funkcjonowania współczesnych państw, nauczysz się analizować zjawiska polityczne, gospodarcze i społeczne w sferze międzynarodowej. Będzie to świetna okazja na pogłębienie  wiedzy z zakresu odmiennych kultur i religii. W praktyce poznasz tajniki dyplomacji  i negocjacji biznesowych. W trakcie zajęć stworzysz unikalne projekty oraz weźmiesz udział grach symulacyjnych.

Atuty kierunku

W ramach tego kierunku każdy student odbywa 4-tygodniową praktykę zawodową, podczas której może skorzystać z oferty przygotowanej przez ośrodki dyplomatyczno-konsularne w całej Polsce. Od roku akademickiego 2018/2019 prowadzimy również na tym poziomie studia w języku angielskim!

Specjalności w ramach kierunku

 • Dyplomacja i stosunki konsularne,
 • Gospodarka światowa i biznes międzynarodowy,
 • Współpraca europejska.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Prawo międzynarodowe publiczne,
 • Międzynarodowe stosunki polityczne,
 • Integracja europejska Współczesne systemy polityczne,
 • Podstawy metodologii badań stosunków międzynarodowych,
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne,
 • Organizacje międzynarodowe,
 • Polityka zagraniczna Polski,
 • Negocjacje i umowy międzynarodowe.

Praca po studiach

Ukończenie studiów na tym kierunku pozwoli Ci znaleźć zatrudnienie w placówkach dyplomatyczno -konsularnych, agendach organizacji międzynarodowych, instytucjach samorządowych i europejskich, resortach ds. zagranicznych, firmach logistycznych i korporacja transnarodowych. Studia przygotują przyszłych absolwentów do pozyskiwania funduszy europejskich, zarządzania organizacjami społecznymi a także pracą w mediach.

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna)
podstawowy0.201
rozszerzony0.30
2język obcy nowożytny
(część pisemna)
podstawowy0.201
rozszerzony0.20
3wiedza o społeczeństwie
(część pisemna)
podstawowy0.301
rozszerzony0.50
historia
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
dowolny przedmiot
(inny niż: historia, język obcy nowożytny, język polski, wiedza o społeczeństwie)
(część pisemna)
podstawowy0.10
rozszerzony0.20

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturę (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna lub ustna)
0.201
2język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
0.201
3wiedza o społeczeństwie
(część pisemna lub ustna)
0.601
historia
(część pisemna lub ustna)
0.40

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” - laureat
 • Olimpiada Historyczna - finalista
 • Olimpiada Historyczna - laureat
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - finalista
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - laureat
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej - laureat
 • Olimpiada Wiedzy Historycznej - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o III RP - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Mediach - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej - laureat

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
  • Informacja zostanie podana wkrótce.