Warunki rekrutacji

Stosunki międzynarodowe

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3 lata (6 sem.)
 • Język studiówangielski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

International Relations

Opis studiów

International Relations combine theory with practice, which will allow you to find yourself in a difficult and rapidly changing labour market. With the expertise, you will gain during the lectures and practical skills obtained during the workshops, exercises and internships will allow you to be mobile and competitive.

Atuty kierunku

In the classroom, International Relations students attend stimulating classes where they collaborate with peers, participate in engaging group discussions, and learn from experienced faculty. Both students and faculty bring their expertise into the classroom and onto campus, facilitating a learning environment that pushes students to constantly challenge big ideas with experience and practice.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Comparative Politics,
 • Intercultural Communication,
 • Political Campaigns: A Comparative Perspective,
 • Media and International Communication,
 • Stereotypes in International Relations,
 • Contentious Politics,
 • Charismatic Leadership in Different Political Systems,
 • Leadership in International Business.

Praca po studiach

After completing this course, our students can plan their future work in diplomatic and consular offices, the Ministry of Foreign Affairs or other public institutions. The broad spectrum of subjects will prepare you to work in both government institutions and international corporations. We focus on comprehensive development and your ability to work in the changing market.

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna)
podstawowy0.201
rozszerzony0.30
2język obcy nowożytny
(część pisemna)
podstawowy0.201
rozszerzony0.20
3wiedza o społeczeństwie
(część pisemna)
podstawowy0.301
rozszerzony0.50
historia
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
dowolny przedmiot
(inny niż: historia, język obcy nowożytny, język polski, wiedza o społeczeństwie)
(część pisemna)
podstawowy0.10
rozszerzony0.20

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturę (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna lub ustna)
0.201
2język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
0.201
3wiedza o społeczeństwie
(część pisemna lub ustna)
0.601
historia
(część pisemna lub ustna)
0.40

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” - laureat

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
  • Informacja zostanie podana wkrótce.