Warunki rekrutacji

Pedagogika, specjalność socjoterapia i promocja zdrowia

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3 lata (6 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Studiów Edukacyjnych

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna)
podstawowy0.201
rozszerzony0.40
2język obcy nowożytny
(część pisemna)
podstawowy0.151
rozszerzony0.30
3biologia
(część pisemna)
podstawowy0.151
rozszerzony0.30
historia
(część pisemna)
podstawowy0.15
rozszerzony0.30
informatyka
(część pisemna)
podstawowy0.15
rozszerzony0.30
matematyka
(część pisemna)
podstawowy0.15
rozszerzony0.30
wiedza o społeczeństwie
(część pisemna)
podstawowy0.15
rozszerzony0.30
chemia
(część pisemna)
podstawowy0.10
rozszerzony0.20
fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna)
podstawowy0.10
rozszerzony0.20
geografia
(część pisemna)
podstawowy0.10
rozszerzony0.20
historia muzyki
(część pisemna)
podstawowy0.10
rozszerzony0.20
historia sztuki
(część pisemna)
podstawowy0.10
rozszerzony0.20
wiedza o tańcu
(część pisemna)
podstawowy0.10
rozszerzony0.20

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturą (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna lub ustna)
0.401
2język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
0.301
3biologia
(część pisemna lub ustna)
0.301
historia
(część pisemna lub ustna)
0.30
informatyka
(część pisemna lub ustna)
0.30
matematyka
(część pisemna lub ustna)
0.30
wiedza o społeczeństwie
(część pisemna lub ustna)
0.30
chemia
(część pisemna lub ustna)
0.20
fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna lub ustna)
0.20
geografia
(część pisemna lub ustna)
0.20

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Olimpiada Biologiczna - finalista
 • Olimpiada Biologiczna - laureat
 • Olimpiada Filozoficzna - finalista
 • Olimpiada Filozoficzna - laureat
 • Olimpiada Historyczna - finalista
 • Olimpiada Historyczna - laureat
 • Olimpiada Języka Angielskiego - finalista
 • Olimpiada Języka Angielskiego - laureat
 • Olimpiada Języka Francuskiego - finalista
 • Olimpiada Języka Francuskiego - laureat
 • Olimpiada Języka Łacińskiego - finalista
 • Olimpiada Języka Łacińskiego - laureat
 • Olimpiada Języka Niemieckiego - finalista
 • Olimpiada Języka Niemieckiego - laureat
 • Olimpiada Języka Rosyjskiego - finalista
 • Olimpiada Języka Rosyjskiego - laureat
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - finalista
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - finalista
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka - finalista
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym - finalista
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym - laureat