Warunki rekrutacji

Socjologia

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3 lata (6 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Socjologii

Opis studiów

Socjologia bada, czym jest społeczeństwo i jak działa. Przygląda się temu, jak się zmienia i poszukuje sposobów, według których można je przekształcać. Przedmiotem zainteresowań socjologii są zatem wszelkie relacje pomiędzy jednostkami i grupami, wszystko to, co je umożliwia oraz co jest ich konsekwencją, między innymi: konflikty i więzi, wzory działania, instytucje i organizacje, zmiany zachodzące w społeczeństwie i świadomość jego członków. Na studiach socjologicznych pokazujemy, jak zadawać pytania o świat społeczny i jak szukać na nie odpowiedzi. Uczymy korzystać z narzędzi, za pomocą których można poznawać i zmieniać społeczeństwo w całej jego różnorodności.

Atuty kierunku

Program studiów składa się z przedmiotów kanonicznych, modułów tematycznych, ćwiczeń terenowych, seminariów dyplomowych, lektoratów z języka obcego i zajęć wychowania fizycznego. Ważnym elementem jest również bogaty wybór fakultetów i socjologii szczegółowych (m.in.: subkultury młodzieżowe, socjologia narodu, socjologia dzieciństwa, fotografia i zmiana społeczna, społeczne aspekty turystyki i podróżowania, design thinking).

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie ma specjalności, wybierać jednak można zestawy przedmiotów tworzących moduły tematyczne:

 • Kultura i media,
 • Badania rynkowe – marketing – zachowania konsumenckie,
 • Socjologia stosowana w sferze publicznej.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Analiza danych zastanych,
 • Współczesne teorie socjologiczne,
 • Psychologia społeczna,
 • Mikrostruktury społeczne,
 • Metody badań jakościowych,
 • Metody badań ilościowych,
 • Współczesne społeczeństwo polskie,
 • Społeczne role socjologa.

Praca po studiach

Absolwentki i absolwenci socjologii są przygotowani do pracy w podmiotach gospodarczych, instytucjach publicznych i organizacjach non-profit. Mogą realizować swoją karierę zawodową m.in. w badaniach rynkowych, organizacjach pozarządowych, instytucjach kultury, marketingu, mediach. Niezależnie od wybranych w czasie studiów przedmiotów potrafią zaprojektować badanie rzeczywistości społecznej, zgromadzić informacje, przygotować prezentację wyników uwzględniając specyfikę adresatów, zdając sobie sprawę z ograniczeń towarzyszących transferowi wiedzy. Są też przygotowani do pracy zespołowej.

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna)
podstawowy0.201
rozszerzony0.40
2język obcy nowożytny
(część pisemna)
podstawowy0.101
rozszerzony0.20
3biologia
(część pisemna)
podstawowy0.201
rozszerzony0.40
filozofia
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
geografia
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
historia
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
historia sztuki
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
informatyka
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
matematyka
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
wiedza o społeczeństwie
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturę (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna lub ustna)
0.401
2język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
0.201
3biologia
(część pisemna lub ustna)
0.401
geografia
(część pisemna lub ustna)
0.40
historia
(część pisemna lub ustna)
0.40
matematyka
(część pisemna lub ustna)
0.40
wiedza o społeczeństwie
(część pisemna lub ustna)
0.40

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Olimpiada Filozoficzna - laureat
 • Olimpiada Historyczna - laureat
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - laureat
 • Olimpiada Wiedzy Historycznej - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie - laureat

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Socjologii
  • tel.: 61 829 2259
  • ul.Szamarzewskiego 89C

   60-568 Poznań

   Kampus Ogrody

  • Informacja zostanie podana wkrótce.