Warunki rekrutacji

Turystyka i rekreacja

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3 lata (6 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Opis studiów

Studia mają charakter interdyscyplinarny, łączą wiedzę z wielu obszarów nauk (przyrodniczych, społecznych, humanistycznych), ponadto kształtują umiejętności praktyczne, niezbędne w pracy w sektorze usług turystycznych i rekreacyjnych. Program nauczania obejmuje treści m.in. z zakresu: geografii, ekonomii, prawa, socjologii, psychologii, fizjologii, architektury, historii sztuki. Zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich istnieje możliwość rozwoju indywidualnego profilu kształcenia dzięki szerokiej ofercie specjalności i zajęć do wyboru. Istotnym elementem nauczania jest bogaty pakiet przedmiotów praktycznych i specjalistycznych (m.in praktyki studenckie, staże, ćwiczenia terenowe), intensywna nauka języków obcych oraz rozwijanie kompetencji w sferze nowych technologii.

Atuty kierunku

Studia przygotowują do pracy w bardzo dynamicznie rozwijającym się sektorze gospodarki turystycznej, w którym wzrasta zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę. Łączą wykształcenie uniwersyteckie z praktycznymi kwalifikacjami. Dają solidne podstawy do kształtowania własnej ścieżki zawodowej poprzez wybór spośród wielu specjalności i przedmiotów. Są prowadzone przez doświadczonych wykładowców. Mają ugruntowaną renomę, w rankingu „Perspektywy 2018” zajęły pierwsze miejsce w Polsce.

Specjalności w ramach kierunku

Studia licencjackie (stacjonarne):

 • Hotelarstwo i turystyka zdrowotna,
 • Rekreacja ruchowa,
 • Turystyka kulturowa,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem turystów w sytuacjach kryzysowych,
 • Zarządzanie eventami.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Geografia turystyczna wybranych krajów,
 • Hotelarstwo,
 • Ekonomia,
 • Prawo w turystyce i rekreacji.

Praca po studiach

Absolwenci znajdują zatrudnienie w: firmach touroperatorów; agencjach turystycznych, hotelarstwie, branży MICE (organizacja eventów, konferencji itp.), firmach konsultingowych, obiektach Spa&Wellness, instytucjach kultury, jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach zarządzających formami ochrony przyrody (m.in. parkach narodowych, krajobrazowych), organizacjach turystycznych; jako: piloci i przewodnicy turystyczni, animatorzy i instruktorzy rekreacji ruchowej; prowadząc własny biznes.

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język obcy nowożytny
(część pisemna)
podstawowy0.151
rozszerzony0.30
2geografia
(część pisemna)
podstawowy0.351
rozszerzony0.70
biologia
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60
fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60
informatyka
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60
matematyka
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60
wiedza o społeczeństwie
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturę (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
0.301
2geografia
(część pisemna lub ustna)
0.701
biologia
(część pisemna lub ustna)
0.60
fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna lub ustna)
0.60
informatyka
(część pisemna lub ustna)
0.60
matematyka
(część pisemna lub ustna)
0.60
wiedza o społeczeństwie
(część pisemna lub ustna)
0.60

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej - finalista
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej - laureat
 • Olimpiada Astronomiczna - finalista
 • Olimpiada Astronomiczna - laureat
 • Olimpiada Biologiczna - finalista
 • Olimpiada Biologiczna - laureat
 • Olimpiada Geograficzna - finalista
 • Olimpiada Geograficzna - laureat
 • Olimpiada Nautologiczna - finalista
 • Olimpiada Nautologiczna - laureat
 • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - finalista
 • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - laureat
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej - finalista
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej - laureat
 • Olimpiada Wiedzy Historycznej - finalista
 • Olimpiada Wiedzy Historycznej - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej - finalista
 • Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - finalista
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie - finalista
 • Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej - finalista
 • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej - laureat

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
  • tel.: 61 829 6121
   • Collegium Geographicum, ul. Bogumiła Krygowskiego 10, 61-680 Poznań
   • Collegium Geologicum, ul. Bogumiła Krygowskiego 12, 61-680 Poznań

   Kampus Morasko

   • poniedziałek, wtorek: godz. 10:00-15:00
   • środa: godz. 13:00-15:00
   • czwartek: godz. 10:00-15:00
   • piątek: godz. 10:00-14:00
   • sobota: godz. 8:00 - 15:00