Warunki rekrutacji

Wschodoznawstwo

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3 lata (6 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Historii

Opis studiów

Wschodoznawstwo to studia regionalne (area studies), prowadzone od 25 lat na UAM przez interdyscyplinarny zespół badawczo-dydaktyczny zajmujący się obszarem byłego Związku Radzieckiego - Europy Wschodniej, Kaukazu południowego, Azji Środkowej i Syberii. Łączą w sobie elementy wiedzy o historii i współczesności, gospodarce, kulturze i społeczeństwie, problematyce narodowościowej, religii, etnologii i polityce i naukę języka rosyjskiego. Wschodoznawstwo to jedyny w skali Polski, unikatowy kierunek studiów, który wyrósł ze studiów nad stosunkami międzynarodowymi. Studenci mają możliwość wyjazdów badawczych i praktyk terenowych, spotkań ze specjalistami z wiodących zagranicznych ośrodków naukowych z regionu, wymian studenckich prowadzonych pod okiem doświadczonych dydaktyków.

Zobacz program studiów

Odwiedź profil kierunku na Facebook'u

Atuty kierunku

Łączymy znajomość języka i interdyscyplinarną wiedzę ukierunkowaną na obszary Europy Wschodniej, Kaukazu południowego, Azji Środkowej i Syberii. Łączymy teorię - umiejętność analizowania problemów społecznych, politycznych, ekonomicznych, prawnych, kulturowych, etnicznych i religijnych na tym obszarze,  i praktykę - oswojenie z rzeczywistością postradziecką, w tym także tworzenie sieci kontaktów. Studia są cenione przez pracodawców, co sprawia, że dyplom wschodoznawstwa ma swoją wartość na dzisiejszym rynku pracy.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Historia obszaru postradzieckiego,
 • Międzynarodowe stosunki polityczne,
 • Mapa etniczna b. ZSRR,
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne,
 • Stosunki polityczne w regionie Europy Wschodniej i Azji,
 • Stosunki gospodarcze w regionie Europy Wschodniej i Azji,
 • Migracje w krajach Europy Wschodniej i Azji,
 • Kontakty międzykulturowe w regionie Europy Wschodniej i Azji,
 • Unia Europejska i jej polityka sąsiedztwa,
 • Religie i systemy światopoglądowe na obszarze postradzieckim.

Praca po studiach

 • w sektorze biznesowym w zakresie współpracy z państwami bałtyckimi, Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Środkowej,
 • w dyplomacji i instytucjach państwowych,
 • w ośrodkach analitycznych,
 • w sektorze administracji publicznej i w samorządzie,
 • w biurach współpracy międzynarodowej,
 • w sektorze HR,
 • w mediach,
 • w organizacjach pozarządowych i w nauce,
 • w ośrodkach dedykowanych szerokiej współpracy z regionem, w  tym w instytucjach europejskich i służbie zagranicznej.

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna)
podstawowy0.101
rozszerzony0.20
2język rosyjski
(część pisemna)
podstawowy0.301
rozszerzony0.50
język obcy nowożytny
(inny niż: język rosyjski)
(część pisemna)
podstawowy0.10
rozszerzony0.20
3dowolny przedmiot
(inny niż: język obcy nowożytny, język polski, język rosyjski)
(część pisemna)
podstawowy0.201
rozszerzony0.30

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturą (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna lub ustna)
0.201
2język rosyjski
(część pisemna lub ustna)
0.401
język obcy nowożytny
(inny niż: język rosyjski)
(część pisemna lub ustna)
0.20
3dowolny przedmiot
(inny niż: język obcy nowożytny, język polski, język rosyjski)
(część pisemna lub ustna)
0.401

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Konkurs Wiedzy o Europie Wschodniej, Syberii, Kaukazie i Azji Środkowej "Zostań Wschodoznawcą" - laureat
 • Olimpiada Filozoficzna - finalista
 • Olimpiada Filozoficzna - laureat
 • Olimpiada Historyczna - finalista
 • Olimpiada Historyczna - laureat
 • Olimpiada Języka Angielskiego - finalista
 • Olimpiada Języka Angielskiego - laureat
 • Olimpiada Języka Francuskiego - finalista
 • Olimpiada Języka Francuskiego - laureat
 • Olimpiada Języka Hiszpańskiego - finalista
 • Olimpiada Języka Hiszpańskiego - laureat
 • Olimpiada Języka Niemieckiego - finalista
 • Olimpiada Języka Niemieckiego - laureat
 • Olimpiada Języka Rosyjskiego - finalista
 • Olimpiada Języka Rosyjskiego - laureat
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - finalista
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - laureat
 • Olimpiada "Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 r." - laureat
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej - laureat
 • Olimpiada Wiedzy Historycznej - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o III RP - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Mediach - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - finalista
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka - finalista
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym - finalista
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej - laureat

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Historii
  • tel.: 61 829 1351
  • ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7

   Poznań

   Kampus Morasko

  • Informacja zostanie podana wkrótce.