Warunki rekrutacji

Zarządzanie i prawo w biznesie

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3 lata (6 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Prawa i Administracji

Opis studiów

Zarządzanie i prawo w biznesie jest kierunkiem opartym na innowacyjnej formule pozwalającej na jednoczesne uzyskanie kompetencji menedżerskich i umiejętności samodzielnego zgłębiania prawnych aspektów obrotu gospodarczego. Cechą wyróżniającą ten kierunek studiów jest to, że przekazywane w czasie studiów treści mają charakter interdyscyplinarny. W związku z tym absolwent charakteryzować się będzie dużą elastycznością i mobilnością, będzie zdolny do podjęcia różnych funkcji menedżerskich w gospodarce i administracji publicznej. Osoby te będą zdolne do uwzględniania w podejmowanych decyzjach i działaniach ich wymiaru ekonomicznego oraz prawnego. Absolwenci tego kierunku otrzymają również praktyczną wiedzę i posiądą umiejętności w zakresie tworzenia i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa.

Atuty kierunku

Do głównych atutów studiów „zarządzanie i prawo w biznesie” należy zaliczyć: ich program, który zapewnia zdobycie wiedzy i umiejętności z obszaru zarządzania, ekonomii i prawa, a także 3 miesięczne praktyki w przedsiębiorstwach, podczas których student nabędzie niezbędnego doświadczenia zawodowego, co  ułatwi mu znalezienie odpowiedniego dla niego zatrudnienia na konkurencyjnym rynku pracy. Niewątpliwą zaletą kierunku jest również to, że studenci uczyć  się będą biznesowego języka angielskiego.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Wstęp do wiedzy o państwie i prawie,
 • Mikroekonomia,
 • Prawo cywilne,
 • Prawo publiczne w zarządzaniu,
 • Podstawy zarządzania,
 • Informatyka w zarządzaniu,
 • Rachunkowość finansowa,
 • Podstawy marketingu,
 • Podatki i prawo podatkowe,
 • Zarządzanie projektami.

Praca po studiach

Interdyscyplinarny program studiów umożliwi studentom wybór oryginalnych ścieżek rozwoju kompetencji w dziedzinach, takich jak: zarządzanie, ekonomia, finanse oraz  prawo kontraktów i spółek, rynek finansowy, prawo podatkowe, prawo bankowe czy prawo ochrony środowiska. Absolwent będzie przygotowany jest do pełnienia funkcji menedżera średniego szczebla w przedsiębiorstwie, jak i w administracji publicznej (lub relatywnie autonomicznej jednostce organizacyjnej).

Studia wyróżnione certyfikatem Studia z Przyszłością 2019

Studia z Przyszłością 2019

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1geografia
(część pisemna)
podstawowy0.301
rozszerzony0.60
historia
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60
matematyka
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60
wiedza o społeczeństwie
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60
2język angielski
(część pisemna)
podstawowy0.201
rozszerzony0.40

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturę (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1geografia
(część pisemna lub ustna)
0.601
historia
(część pisemna lub ustna)
0.60
matematyka
(część pisemna lub ustna)
0.60
wiedza o społeczeństwie
(część pisemna lub ustna)
0.60
2język angielski
(część pisemna lub ustna)
0.401

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Olimpiada Języka Angielskiego - finalista
 • Olimpiada Języka Angielskiego - laureat
 • Olimpiada Matematyczna - finalista
 • Olimpiada Matematyczna - laureat
 • Olimpiada Statystyczna - laureat

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Prawa i Administracji
  • tel.: 61 829 3111
  • Collegium Iuridicum Novum, Al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań

   Collegium Iuridicum, ul. Św. Marcin 90, 61-809 Poznań

   Kampus Śródmiejski

  • Informacja zostanie podana wkrótce.