Warunki rekrutacji

Teologia, specjalność kapłańska

 • Poziom kształceniajednolite magisterskie
 • Czas trwania 6 lata (12 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Teologiczny

Opis studiów

Teologia to jedna z najstarszych dyscyplin uniwersyteckich. Studentki i studenci tego kierunku zgłębiają wiedzą i zdobywają umiejętności potrzebne do pomocy drugiemu człowiekowi w jego integralnym rozwoju, głównie w rozwoju religijnym i duchowym. Badają odniesienie człowieka do transcendencji oraz religijny wymiar życia ludzkiego zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym. Studia obejmują zajęcia z zakresu filozofii, teologii, pedagogiki i psychologii. Zapewniają także rzetelną formację intelektualną i duchową oraz przygotowanie do posługi duszpasterskiej. Specjalność kapłańska przeznaczona jest dla kandydatów do kapłaństwa, którzy zostali już przyjęci do odpowiedniego diecezjalnego bądź zakonnego seminarium duchownego.

Atuty kierunku

Kierunek daje możliwości wszechstronnego rozwoju zarówno intelektualnego, jak i duchowego i społecznego. Badania i zajęcia mają wymiar interdyscyplinarny. Pozwalają na integralne spojrzenia na różnego rodzaju przejawy życia duchowego i religijnego. Łączą poznanie rozumu i wiary.

Specjalności w ramach kierunku

 • Kapłańska

Wybrane przedmioty na studiach

 • Antropologia filozoficzna,
 • Teoria poznania,
 • Historia Kościoła,
 • Egzegeza biblijna,
 • Patrystyka,
 • Psychologia pastoralna,
 • Pedagogika,
 • Teologia dogmatyczna,
 • Teologia moralna,
 • Prawo kanoniczne.

Praca po studiach

Absolwenci teologii mogą pracować jako: duchowny katolicki, nauczyciel religii, katecheta parafialny, pracownik instytucji i organizacji kościelnych, takich jak: Caritas, wydziały duszpasterskie i katechetyczne kurii biskupich, sądy kościelne, redakcje czasopism katolickich i rozgłośnie radiowe.

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna)
podstawowy0.151
rozszerzony0.15

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturą (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna)
0.151

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie - laureat
 • Konkurs Papieski Instytutu Tertio Milennio - laureat
 • Konkurs Wiedzy Biblijnej "Civitas Christiana" - laureat
 • Olimpiada Teologii Katolickiej - laureat

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Teologiczny
  • Informacja zostanie podana wkrótce.