Warunki rekrutacji

Psychologia

 • Poziom kształceniajednolite magisterskie
 • Czas trwania 5 lata (10 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Psychologii i Kognitywistyki

Opis Studiów

Na kierunku psychologia studenci początkowo uczą się przedmiotów obligatoryjnych. W kolejnych semestrach student wybiera indywidualną ścieżkę psychologii stosowanych i studia kończy specjalnością w zakresie jednej z wybranych psychologii stosowanych. Student pisze w dwóch ostatnich latach empiryczną pracę magisterską, a w trakcie studiów uczestniczy w około 75 godzinach ćwiczeń terenowych w różnych placówkach i instytucjach.

Atuty kierunku

Absolwenci psychologii uzyskują gruntowną wiedzę z zakresu:

 • psychologii ogólnej (poznawczej, emocji i motywacji, osobowości, różnic indywidualnych, społecznej i psychologii rozwoju)
 • metodologii badań (metodologii ze statystyką, psychometrii i diagnozy psychologicznej),
 • biologicznych mechanizmów zachowania i psychopatologii,
 • umiejętności wymagane do prowadzenia działań w zakresie: udzielania wsparcia w sytuacjach krytycznych, prewencji i profilaktyki patologii społecznej, negocjacji, mediacji i rozwiązywania konfliktów między grupowych, badań selekcyjnych.

Specjalności w ramach kierunku

 • Psychologia społeczna,
 • Psychologia kliniczna człowieka dorosłego,
 • Psychologia pracy i organizacji,
 • Psychologia edukacji.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Psychologia ogólna,
 • Metodologia badań,
 • Diagnoza psychologiczna,
 • Psychometria,
 • Interwencja.

Praca po studiach

Absolwent jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do samodzielnego i zespołowego prowadzenia działań badawczych, diagnostycznych i do udzielania pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w różnych obszarach życia jednostki i grup społecznych. W zależności od ukończonej specjalności student zna podstawy teoretyczne wybranej dziedziny psychologii stosowanej, potrafi krytycznie odnieść się do badań klasycznych i współczesnych oraz ma podstawowe umiejętności diagnostyczne, a także umiejętności pomagania w wybranym przez siebie obszarze wiedzy stosowanej. Absolwent ponadto przejawia odpowiedzialność etyczną związaną z wykonywaniem zawodu zaufania społecznego.

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język obcy nowożytny
(część pisemna)
podstawowy0.101
rozszerzony0.30
2język polski
(część pisemna)
podstawowy0.101
rozszerzony0.30
3biologia
(część pisemna)
podstawowy0.201
rozszerzony0.40
chemia
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
historia
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
informatyka
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
j. regionalny - język kaszubski
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
język grecki i kultura antyczna
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
język łaciński i kultura antyczna
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
matematyka
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturę (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna)
0.301
2język obcy nowożytny
(część ustna)
0.201
3biologia
(część pisemna)
0.301
chemia
(część pisemna)
0.30
fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna)
0.30
historia
(część pisemna)
0.30
matematyka
(część pisemna)
0.30
4biologia
(część ustna)
0.201
chemia
(część ustna)
0.20
fizyka / fizyka i astronomia
(część ustna)
0.20
historia
(część ustna)
0.20
matematyka
(część ustna)
0.20

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Psychologii i Kognitywistyki
  • tel.: 61 829 2305
  • ul.Szamarzewskiego 89

   60-568 Poznań

   Kampus Ogrody

  • Informacja zostanie podana wkrótce.