Warunki rekrutacji

Aplikacje Internetu Rzeczy

 • Poziom kształceniadrugiego stopnia
 • Czas trwania 1.5 lata (3 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Fizyki

Opis studiów

Aplikacje internetu rzeczy to międzyuczelniane i interdyscyplinarne studia informatyczne prowadzone przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Uniwersytet Ekonomiczny. Studia łączą w sobie następujące obszary wiedzy: ekonomię - koncentrując się na nowoczesnych rozwiązaniach funkcjonowania firmy w ramach elektronicznej gospodarki opartej na wiedzy; nauki ścisłe - w zakresie nowoczesnych metod zbierania i przetwarzania danych z otoczenia; technikę - w zakresie najnowszych technologii informatyczno-komunikacyjnych i ich zastosowań praktycznych. Student zdobywa wiedzę i kompetencje w zakresie budowy sieci komputerowych oraz sieci automatyki. Potrafi projektować złożone aplikacje internetu rzeczy oraz tworzyć nowe rozwiązania w ramach rzeczywistości rozszerzonej i rzeczywistości wirtualnej.

Atuty kierunku

Studia są prowadzone przez dwie renomowane uczelnie, które mają wieloletnie doświadczenie badawcze i edukacyjne w zakresie nowoczesnych technologii informatycznych. Student zdobywa kompetencje w obszarze projektowania aplikacji i usług internetu przyszłości, a także zna metody i narzędzia informatyczne niezbędne do funkcjonowania małej firmy w nowoczesnej gospodarce. Potrafi posługiwać się narzędziami i technologiami informatycznymi do analizy, projektowania, wdrażania oraz pielęgnacji systemów.

Specjalności w ramach kierunku

 • Internet rzeczy,
 • Domotyka i sieci komputerowe,
 • Programowanie,
 • Multimedia,
 • Ekonomia.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Firma w Internecie,
 • Programowanie CAD/CAM,
 • Sieci automatyki i domotyki,
 • Aplikacje multimedialne,
 • Internet Przyszłości,
 • Internet Rzeczy,
 • Interfejs człowiek-maszyna,
 • Analiza techniczno-ekonomiczna projektów teleinformatycznych.

Praca po studiach

Absolwent może pracować na stanowiskach związanych z projektowaniem i utrzymaniem systemów informatycznych wykorzystujących systemy bazodanowe i mikrosterowniki do monitorowania zdarzeń i wielkości fizycznych z wykorzystaniem czujników. Potrafi przygotować i zarządzać witryną WWW oraz reklamować firmy w internecie. Umie tworzyć interfejsy użytkownika wykorzystując wirtualną czy rozszerzoną rzeczywistość. Kompetencje ułatwiają pracę jako analityk danych, także w zakresie finansów i księgowości.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja dla absolwentów studiów pierwszego (studia inżynierskie) lub drugiego stopnia (magister inżynier) z obszaru nauk ścisłych, technicznych lub nauk ekonomicznych

Elementy postępowania kwalifikacyjnegoWymagane
minimum
Maks.
punktów
Waga
elementu
Maks.
wynik
1) średnia ocen ze studiów wyższych-50.52.5
2) ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych-50.251.25
3) rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna z zakresu ogólnej wiedzy informatycznej, a w szczególności wiedzy o Internecie.

-50.251.25
Liczba punktów możliwa do uzyskania5

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Fizyki
  • Informacja zostanie podana wkrótce.