Warunki rekrutacji

Analityka produktów spożywczych

  • Poziom kształceniadrugiego stopnia
  • Czas trwania 2 lata (4 sem.)
  • Język studiówpolski
  • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
  • Miejsce zajęćPoznań
  • WydziałWydział Chemii

Zasady rekrutacji

Rekrutacja dla absolwentów studiów wyższych

Elementy postępowania kwalifikacyjnegoWymagane
minimum
Maks.
punktów
Waga
elementu
Maks.
wynik
1) średnia ocen ze studiów wyższych-5525
2) rozmowa kwalifikacyjna

Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci, którzy w trakcie studiów pierwszego lub drugiego stopnia zaliczyli wszystkie niżej wymienione przedmioty związane z głównymi działami chemii:

  • chemia analityczna w wymiarze minimum 8 punktów ECTS,
  • chemia fizyczna w wymiarze minimum 12 punktów ECTS,
  • chemia nieorganiczna w wymiarze minimum 10 punktów ECTS,
  • chemia organiczna w wymiarze minimum 14 punktów ECTS.

Jest to równoważne z przyznaniem kandydatom maksymalnej liczby punktów przewidzianej za rozmowę kwalifikacyjną.

-5525
Liczba punktów możliwa do uzyskania50