Warunki rekrutacji

Analityka żywności

 • Poziom kształceniadrugiego stopnia
 • Czas trwania 2 lata (4 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Chemii

Opis studiów 

Analityka żywności jest kierunkiem międzyuczelnianym, stanowiącym nową i unikalną w kraju ofertę studiów drugiego stopnia, prowadzonych na Wydziale Chemii UAM wspólnie z Wydziałem Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Studia na tym kierunku umożliwią Ci zdobycie gruntownej wiedzy z dziedziny nauk podstawowych, dotyczących chemii analitycznej i różnorodnych technik instrumentalnych, a także wiedzy o składnikach żywności, technologii ich przetwarzania i procesach produkcyjnych pod kątem jakości żywności i jej kontroli oraz nowoczesnych technikach analitycznych.

Atuty kierunku

 • dostęp do wykładowców i laboratoriów obu Uniwersytetów,
 • interdyscyplinarne wykształcenie czyni absolwentów specjalistami w dziedzinie analityki, z uwzględnieniem specyfiki przemysłu żywnościowego i różnorodności badań żywności,
 • absolwenci otrzymują, ceniony przez pracodawców, tytuł magistra inżyniera.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Inżynieria procesowa i inżynieryjne podstawy procesów produkcyjnych,
 • Projektowanie procesów w przemyśle spożywczym,
 • Biochemia i chemia żywności,
 • Analityka chemiczna,
 • Fizykochemiczne i sensoryczne właściwości żywności,
 • Biotechnologia żywności,
 • Metrologia,
 • Metody biologiczne w analizie żywności,
 • Autentyczność i identyfikowalność żywności,
 • Chemia związków biologicznie aktywnych.

Praca po studiach

Absolwent może zostać zatrudniony przez:

 • instytucje naukowo-badawcze,
 • ośrodki badawczo-rozwojowe,
 • laboratoria analityczne i kontroli jakości produktów spożywczych,
 • zakłady zajmujące się przetwórstwem, kontrolą i obrotem żywności.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja dla absolwentów studiów wyższych

Elementy postępowania kwalifikacyjnegoWymagane
minimum
Maks.
punktów
Waga
elementu
Maks.
wynik
1) średnia ocen ze studiów wyższych-5525
2) rozmowa kwalifikacyjna

Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci, którzy w trakcie studiów pierwszego lub drugiego stopnia zaliczyli wszystkie niżej wymienione przedmioty związane z głównymi działami chemii:

 • chemia analityczna w wymiarze minimum 8 punktów ECTS,
 • chemia fizyczna w wymiarze minimum 12 punktów ECTS,
 • chemia nieorganiczna w wymiarze minimum 10 punktów ECTS,
 • chemia organiczna w wymiarze minimum 14 punktów ECTS.

Jest to równoważne z przyznaniem kandydatom maksymalnej liczby punktów przewidzianej za rozmowę kwalifikacyjną.

-5525
Liczba punktów możliwa do uzyskania50

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Chemii
  • tel.: 61 829 1553
  • ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8

   Poznań

   Kampus Morasko

  • Informacja zostanie podana wkrótce.