Warunki rekrutacji

Administracja

 • Poziom kształceniadrugiego stopnia
 • Czas trwania 2 lata (4 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Prawa i Administracji

Opis studiów

Jako absolwent Wydziału Prawa i Administracji z tytułem magistra administracji jesteś przygotowany do pracy na najwyższych szczeblach zarządzania zarówno w administracji publicznej, jak i prywatnej. Znajomość struktur i podstaw prawa Unii Europejskiej pozwoli Ci na inicjowanie i doskonalenie współpracy na szczeblu regionalnym i lokalnym w ramach państw członków Unii Europejskiej.

Atuty kierunku

Jako absolwent będziesz posiadała niezbędną wiedzę teoretyczną z zakresu dyscyplin naukowych zajmujących się różnymi sferami działania administracji, co pozwala mu na samodzielne rozwiązywanie problemów teoretycznych i praktycznych powstałych w wykonywaniu funkcji administracyjnych. Zdobędziesz również umiejętność rozumienia i interpretowania tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego myślenia oraz możliwość dalszego specjalizowania się w dowolnej dziedzinie administracji.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Publiczne prawo konkurencji,
 • Prawo spółek,
 • Prawo Unii Europejskiej,
 • Legislacja w administracji,
 • Prawo rynku finansowego,
 • Postępowanie sądowo - administracyjne,
 • Prawo Unii Europejskiej,
 • Prawo rodzinne i spadkowe,
 • Ochrona własności intelektualnej,
 • Prawo żywnościowe.

Praca po studiach

Absolwenci są przygotowani do podjęcia zatrudnienia, w tym zajmowania stanowisk kierowniczych szczebla wyższego w następujących jednostkach, i sferach aktywności:

 • Urzędu Skarbowego,
 • Izby Skarbowej,
 • Urzędu Celnego,
 • Izby Celnej,
 • Kontroli Skarbowej,
 • Samorządu terytorialnego,
 • Służby cywilnej,
 • Administracji sądowej,
 • Służb mundurowych (policji, straży, inspekcji drogowej),
 • RIO oraz NIK,
 • Instytucji unijnych,
 • Agencji rządowych.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja dla absolwentów studiów wyższych tego samego kierunku lub kierunków pokrewnych

Elementy postępowania kwalifikacyjnegoWymagane
minimum
Maks.
punktów
Waga
elementu
Maks.
wynik
1) ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych-515
Liczba punktów możliwa do uzyskania5

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Prawa i Administracji
  • tel.: 61 829 3111
  • Collegium Iuridicum Novum, Al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań

   Collegium Iuridicum, ul. Św. Marcin 90, 61-809 Poznań

   Kampus Śródmiejski

  • Informacja zostanie podana wkrótce.