Warunki rekrutacji

Archeologia

 • Poziom kształceniadrugiego stopnia
 • Czas trwania 2 lata (4 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Archeologii

Opis studiów

Studia polegają przede wszystkim na poznawaniu sposobów interpretowania przeszłego świata, budowania wiedzy o nim, formułowania nowych problemów badawczych i ich rozwiązywania. Metody stosowane w archeologii dotyczą zatem wszystkich etapów procedury badawczej i obejmują zarówno sposoby pozyskiwania, dokumentowania, opisu, analizy i interpretacji danych archeologicznych, jak i formułowania hipotez, wyjaśniania i interpretowania zjawisk z przeszłości. W studiowaniu archeologii jest więc na pewno coś z przygody i poznawania wielu urokliwych obszarów świata, ale w większym stopniu to drobiazgowa praca i twórcze myślenie.

Atuty kierunku

Unikatowe w skali Polski możliwości opanowania umiejętności prowadzenia prac archeologicznych w oparciu o nieinwazyjne metody badań terenowych. Ponadto na Wydziale Archeologii UAM działają liczne ekspedycje wykopaliskowe, pracujące na obszarach wielkich inwestycji w Polsce, jak i takie, które prowadzą w ramach długofalowych projektów badawczych wykopaliska na znaczących, wybranych stanowiskach (m.in. Ostrów Tumski w Poznaniu), na których studenci odbywają praktyki. Studenci mają także możliwość udziału w innych badaniach wykopaliskowych na terenie całego kraju oraz uczestnictwa w ekspedycjach zagranicznych, w tym w prowadzonych przez naszych pracowników badaniach na Ukrainie, w Egipcie, Sudanie, Syrii, na terenie Turcji, a ostatnio również na obszarze Grecji, Rumunii i Węgier.

Specjalności w ramach kierunku

 • Dziedzictwo archeologiczne.

Wybrane przedmioty

 • Metody interpretacji "sztuki"
 • Metody interpretacji źródeł metalowych
 • Metody mikroskopowe i makroskopowe badań źródłoznawczych (traseologiczne i inne - przykłady np. z zakresu krzemieniarstwa, bursztyniarstwa, tkanin itp.)
 • Węzłowe problemy archeologii w Europie Środkowej - wczesny brąz
 • Dziedzictwo archeologiczne i turystyka w Polsce i Europie
 • Zarządzanie danymi - komputerowe bazy danych
 • Archiwalne dane kartograficzne (dane przestrzenne)

Praca po studiach

Absolwenci Wydziału Archeologii UAM to cenieni profesjonaliści, posiadający rozległą wiedzę i pełne kompetencje do podjęcia pracy w instytucjach naukowych, muzealnych, konserwatorskich, kulturalno-oświatowych, turystycznych oraz w zakresie badań terenowych. Ich kwalifikacje od wielu lat należą do najwyżej ocenianych w środowisku czynnych zawodowo archeologów w Polsce i za granicami.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku archeologia oraz dla absolwentów studiów wyższych, którzy ukończyli inny kierunek niż archeologia

Elementy postępowania kwalifikacyjnegoWymagane
minimum
Maks.
punktów
Waga
elementu
Maks.
wynik
1) ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych-5420
Liczba punktów możliwa do uzyskania20

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Historii
  • tel.: 61 829 1351
  • ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7

   Poznań

   Kampus Morasko

  • Informacja zostanie podana wkrótce.