Warunki rekrutacji

Astronomia

 • Poziom kształceniadrugiego stopnia
 • Czas trwania 2 lata (4 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Fizyki

Opis studiów

Astronomia jest obok matematyki i fizyki podstawowym kierunkiem studiów w kanonie akademickich studiów w obszarze nauk ścisłych. Instytut Obserwatorium Astronomiczne na Wydziale Fizyki UAM posiada niezbędny i wymagany przepisami potencjał kadrowy, naukowy, organizacyjny i sprzętowy do prowadzenia studiów na kierunku astronomia na najwyższym poziomie. Program kształcenia obejmuje wszystkie ważne współcześnie działy astronomii.

Atuty kierunku

Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku astronomia są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) lub pracy zawodowej. Absolwenci, którzy nie kontynuują studiów znajdują zatrudnienie w placówkach naukowych, naukowo badawczych lub w gospodarce, najczęściej w firmach informatycznych dzięki swojemu gruntownemu praktycznemu przygotowaniu w tym obszarze.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Metody matematyczne astronomii,
 • Mechanika nieba,
 • Elektrodynamika,
 • Astrofizyka gwiazdowa,
 • Astronomia galaktyczna i pozagalaktyczna,
 • Astrofizyka obserwacyjna.

Praca po studiach

 • placówki naukowe i naukowo-badawcze,
 • instytucje edukacyjne,
 • instytucje finansowe,
 • firmy informatyczne,
 • własna działalność gospodarcza.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja dla absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia z obszaru nauk ścisłych, technicznych lub przyrodniczych

Elementy postępowania kwalifikacyjnegoWymagane
minimum
Maks.
punktów
Waga
elementu
Maks.
wynik
1) średnia ocen ze studiów wyższych-515
2) rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna z zakresu nauk ścisłych z uwzględnieniem tematyki ukończonych studiów.

-5210
Liczba punktów możliwa do uzyskania15

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Fizyki
  • Informacja zostanie podana wkrótce.