Warunki rekrutacji

Bałkanistyka

 • Poziom kształceniadrugiego stopnia
 • Czas trwania 2 lata (4 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Opis studiów

Bałkanistyka to nie tylko studia humanistyczne, ale przede wszystkim kulturowe. Jako kierunek studiów  mieści się w obszarze nauk humanistycznych oraz społecznych ze względu na swój przedmiot, metodologię oraz efekty naukowo-badawcze, których wymiernym kształtem jest wpływ na krzewienie kultury bałkańskiej w Polsce.

Studia bałkanistyczne II stopnia koncentrują się  na uzyskiwaniu zaawansowanej kompleksowej wiedzy i umiejętności w dziedzinie słowiańskich oraz niesłowiańskich języków bałkańskich, historii Bałkanów, antropologii i etnologii Półwyspu Bałkańskiego i literatury bałkańskiej w ich ujęciach narodowych, modelowych i porównawczych, historii narodów oraz państw bałkańskich i na zróżnicowaniu etnicznym oraz kulturowym Półwyspu Bałkańskiego.

Atuty kierunku

Celem kształcenia na kierunku bałkanistyka jest stworzenie studentom możliwości zapoznania się z najnowszymi ustaleniami naukowymi dotyczącymi kultur, literatur krajów bałkańskich oraz zdobycia umiejętności językowych (w zakresie słowiańskich i niesłowiańskich języków bałkańskich), dzięki którym będą mogli znaleźć w przyszłości zatrudnienie w ośrodkach kultury, turystyki, firmach handlowych, placówkach dyplomatycznych, wydawnictwach, instytucjach samorządowych i w różnego typu mediach.

Specjalności w ramach kierunku

 • Translatorska,
 • Bałkanistyka kultur południowo- i zachodniosłowiańskich.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Lektorat słowiańskiego nowożytnego języka regionu,
 • Lektorat  niesłowiańskiego nowożytnego języka regionu,
 • Współczesne systemy polityczno-ustrojowe na Bałkanach,
 • Bałkany we współczesnych dyskursach naukowych i publicznych,
 • Komunikacja międzykulturowa dla translatorów,
 • Wydawniczy i medialny kontekst pracy tłumacza,
 • Nacjonalizm - teorie a praktyka na Bałkanach,
 • Rozwój myśli politycznej na Bałkanach.

Praca po studiach

Osoba, która ukończyła bałkanistykę będzie miała kompetencje pozwalające na wykonywanie analiz kulturowych i społecznych przydatnych w pracy w administracji rządowej, samorządowej, instytucjach krajowych, organach Unii Europejskiej, placówkach kulturalnych, oświatowych, wydawniczych, organizacjach pozarządowych, fundacjach, instytucjach gospodarczych i środkach masowego przekazu.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja dla absolwentów studiów pierwszego stopnia

Elementy postępowania kwalifikacyjnegoWymagane
minimum
Maks.
punktów
Waga
elementu
Maks.
wynik
1) ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych-515
Liczba punktów możliwa do uzyskania5

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
  • tel.: 61 829 4592
  • ul. Fredry 10

   61-701 Poznań

   Kampus Śródmiejski

  • Informacja zostanie podana wkrótce.