Warunki rekrutacji

Bałkanistyka

 • Poziom kształceniadrugiego stopnia
 • Czas trwania 2 lata (4 sem.)
 • Język studiówangielski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Opis studiów

Kierunek Central European and Balkan Studies to połączenie studiów filologicznych z praktyczną wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi w komunikacji:

 • literackiej,
 • językowej i kulturowej,
 • biznesowej,
 • w humanistycznie pojmowanej turystyce kulturowej.

Studia łączą kompetencje w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa z perspektywą ich wykorzystywania w tworzeniu wspólnot komunikacyjnych. Wspólnoty te zostaną nakierowane na dialog międzykulturowy niezbędny w budowaniu infrastruktury komunikacyjnej dla prowadzenia działań biznesowych oraz rozwijania turystyki kulturowej. Studia integrują wiedzę humanistyczną i częściowo społeczną.

Atuty kierunku

Studia mają charakter innowacyjny. Innowacyjność koncepcji polega na połączeniu kompetencji i umiejętności z zakresu studiów środkowo-europejskich z bałkanistycznymi oraz na praktycznym wymiarze komunikacji literackiej i międzykulturowej niezbędnej do budowania wewnętrznego i zewnętrznego obiegu informacji w biznesie i przemyśle turystycznym.

Studia z zakresu Central European and Balkan Studies koncentrują się na uzyskaniu przez absolwentów podstawowej wiedzy z zakresu międzykulturowej komunikacji literackiej rozumianej jako podstawowa znajomość literatur narodowych oraz tradycji kulturowych ukształtowanych w kręgu wybranych języków europejskich krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Półwyspu Bałkańskiego. Studia te obejmują kształcenie w zakresie: literatury, językoznawstwakultury śródziemnomorskiej, oraz szeroko pojmowanego dialogu międzykulturowego, umieszczonych w funkcjonalnym kontekście turystyki kulturowej i komunikacji biznesowej.

Specjalności w ramach kierunku

W ramach kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

Na kierunku wyróżniono trzy podstawowe moduły kształcenia:

 • polonistyczny,
 • slawistyczny,
 • filologiczno-klasyczny.

Uzupełnieniem są moduły przedmiotów z zakresu komunikacji międzykulturowej w turystyce i w biznesie, które pozwolą uzyskać dodatkowe kompetencje.

Praca po studiach

Absolwent kierunku Central European and Balkan Studies może podjąć pracę  w różnych instytucjach kulturalnych: w muzeach, domach kultury, wydawnictwach, teatrach itp.; mediach: radiu i telewizji, serwisach społecznościowych, portalach informacyjnych itp.; w sferze reklamy i marketingu; a także sektorze usług turystycznych: biurach podróży, liniach lotniczych, hotelach oraz ośrodkach informacji turystycznej.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja dla absolwentów studiów pierwszego stopnia

Elementy postępowania kwalifikacyjnegoWymagane
minimum
Maks.
punktów
Waga
elementu
Maks.
wynik
1) rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim z zakresu tematyki związanej z dyscypliną.

1020120
Liczba punktów możliwa do uzyskania20

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
  • tel.: 61 829 4592
  • ul. Fredry 10

   61-701 Poznań

   Kampus Śródmiejski

  • Informacja zostanie podana wkrótce.