Warunki rekrutacji

Chemia, specjalność chemia biologiczna

 • Poziom kształceniadrugiego stopnia
 • Czas trwania 2 lata (4 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Chemii

Opis studiów

Kierunek umożliwi Ci zdobycie wiedzy i umiejętności z chemii analitycznej, fizycznej, organicznej, nieorganicznej czy też technologii chemicznej oraz nauk pokrewnych. Interdyscyplinarny charakter zajęć specjalistycznych prowadzi do zdobycia wiedzy oraz umiejętności praktycznych, wykorzystywanych nie tylko w chemii ale i dziedzinach pokrewnych. Znaczącą część programu kształcenia kierunku chemia na II stopniu, stanowią zajęcia laboratoryjne o dużym stopniu zindywidualizowania i dostosowania do wybranej specjalności. Taki sposób kształcenia umożliwi Ci biegłe posługiwanie się nowoczesną bazą instrumentalną, przyczynia się do kreatywnego rozwiązywania problemów, przygotowuje Cię do podejmowania decyzji, krytycznej oceny otrzymanych wyników i posługiwania się literaturą fachową.

Atuty kierunku

Jako absolwent studiów II stopnia na kierunku chemia (bez względu na specjalność) posiada ugruntowaną wiedzę z wielu dziedzin chemii. Dzięki zaawansowanym kursom i zajęciom praktycznym oferowanym na poszczególnych specjalnościach zdobędziesz specjalistyczną wiedzę i doświadczenie związane z wybranymi ścieżkami kształcenia. Unikatowość kierunku chemia w głównej mierze wynika z indywidualnego podejścia do studenta, dużej elastyczności w doborze przedmiotów i realizacji interesujących projektów i badań.

Specjalności w ramach kierunku

 • Analityka chemiczna,
 • Chemia biologiczna,
 • Chemia kosmetyczna,
 • Chemia materiałowa,
 • Chemia ogólna,
 • Chemia sądowa.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Chemia produktów naturalnych,
 • Elementy analityki medycznej,
 • Polimery,
 • Krystalografia rentgenowska,
 • Praktyczne aspekty metod instrumentalnych,
 • Spektroskopia,
 • Fotochemia i fotobiologia,
 • Wykłady monograficzne,
 • Fakultety,
 • Pracownia magisterska.

Praca po studiach

Absolwenci kierunku chemia są przygotowani do podjęcia pracy w przemyśle chemicznym jak i pokrewnych gałęziach gospodarki, w laboratoriach badawczych branży chemicznej, biomedycznej, farmaceutycznej, spożywczej czy kosmetycznej. Absolwenci znajdą pracę w szkolnictwie. Ukończenie studiów II stopnia na kierunku chemia umożliwi podjęcie studiów III stopnia.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja dla absolwentów studiów wyższych

Elementy postępowania kwalifikacyjnegoWymagane
minimum
Maks.
punktów
Waga
elementu
Maks.
wynik
1) średnia ocen ze studiów wyższych-5525
2) rozmowa kwalifikacyjna

Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci, którzy w trakcie studiów pierwszego stopnia zaliczyli wszystkie niżej wymienione przedmioty związane z głównymi działami chemii:

1) chemia analityczna w wymiarze minimum 8 punktów ECTS,

2) chemia fizyczna w wymiarze minimum 12 punktów ECTS,

3) chemia nieorganiczna w wymiarze minimum 10 punktów ECTS,

4) chemia organiczna w wymiarze minimum 14 punktów ECTS.

Jest to równoważne z przyznaniem kandydatom maksymalnej liczby punktów przewidzianej za rozmowę kwalifikacyjną.

-5525
Liczba punktów możliwa do uzyskania50

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Chemii
  • tel.: 61 829 1553
  • ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8

   Poznań

   Kampus Morasko

  • Informacja zostanie podana wkrótce.