Warunki rekrutacji

Chemia materiałowa

 • Poziom kształceniadrugiego stopnia
 • Czas trwania 2 lata (4 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Chemii

Opis studiów

Kierunek chemia materiałowa umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowych zagadnień chemii opartą na szerokich podstawach matematyki i nauk przyrodniczych, umiejętności przewidywania właściwości użytkowych materiałów w zależności od ich składu chemicznego, znajomości nowych materiałów, umiejętności kontroli właściwości tych materiałów, znajomości podstawowych technologii chemicznych w zakresie materiałów, umiejętności doboru stosowanych metod pod kątem oddziaływania na środowisko, znajomości gospodarki odpadami chemicznymi, umiejętności badań materiałów metodami instrumentalnymi, znajomości metod badania struktury krystalicznej, umiejętności w zakresie projektowania materiałów z zadanych właściwościach, znajomości transportu masy i energii na poziomie molekularnym.

Znaczącą część programu kształcenia kierunku chemia na II stopniu stanowią zajęcia laboratoryjne o dużym stopniu zindywidualizowania i dostosowania do wybranej specjalności. Taki sposób kształcenia umożliwia studentom biegłe posługiwanie się nowoczesną bazą instrumentalną, przyczynia się do kreatywnego rozwiązywania problemów, przygotowuje do podejmowania decyzji, krytycznej oceny otrzymanych wyników i posługiwania się literaturą fachową.

Atuty 

 • Indywidualne podejście do studenta,
 • Możliwość realizacji własnych projektów i badań.
 • Nowoczesne laboratoria i sale warsztatowe.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Polimery,
 • Podstawy chemii i technologii tworzyw sztucznych,
 • Chemia i technologia metaloorganiczna,
 • Krystalochemia materiałów,
 • Chemia ciała stałego,
 • Spektrometria atomowa,
 • Fakultety,
 • Pracownia magisterska.

Praca po studiach

Absolwenci kierunku chemia są przygotowani do podjęcia pracy w przemyśle chemicznym i pokrewnych gałęziach gospodarki, w laboratoriach badawczych branży chemicznej, biomedycznej, farmaceutycznej, spożywczej czy kosmetycznej. Ukończenie studiów II stopnia na kierunku chemia umożliwi podjęcie studiów III stopnia.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja dla absolwentów studiów wyższych

Elementy postępowania kwalifikacyjnegoWymagane
minimum
Maks.
punktów
Waga
elementu
Maks.
wynik
1) średnia ocen ze studiów wyższych-5525
2) rozmowa kwalifikacyjna

Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci, którzy w trakcie studiów pierwszego stopnia zaliczyli wszystkie niżej wymienione przedmioty związane z głównymi działami chemii:

1) chemia analityczna w wymiarze minimum 8 punktów ECTS,

2) chemia fizyczna w wymiarze minimum 12 punktów ECTS,

3) chemia nieorganiczna w wymiarze minimum 10 punktów ECTS,

4) chemia organiczna w wymiarze minimum 14 punktów ECTS.

Jest to równoważne z przyznaniem kandydatom maksymalnej liczby punktów przewidzianej za rozmowę kwalifikacyjną.

-5525
Liczba punktów możliwa do uzyskania50

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Chemii
  • tel.: 61 829 1553
  • ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8

   Poznań

   Kampus Morasko

  • Informacja zostanie podana wkrótce.