Warunki rekrutacji

Chemia, specjalność chemia sądowa

 • Poziom kształceniadrugiego stopnia
 • Czas trwania 2 lata (4 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Chemii

Opis kierunku

Chemia sądowa jest jedną z dziedzin nauk sądowych wspomagających rozwiązywanie spraw kryminalnych. Stosowana jest przede wszystkim w kryminalistyce i toksykologii sądowej. Spośród wielu zadań, dla chemików sądowych najważniejszym jest analiza i identyfikacja różnego rodzaju śladów znalezionych na miejscu przestępstwa oraz zabezpieczonych materiałów dowodowych. Natomiast zadanie toksykologii sądowej jest przede wszystkim analiza materiału dowodowego pod kątem obecności substancji toksycznych zagrażających zdrowiu i życiu człowieka.

Atuty kierunku

 • Nowy kierunek odpowiadający na zapotrzebowania rynku pracy
 • Kierunek łączący zagadnienia z chemii, biologii oraz fizyki

Wybrane przedmioty na studiach

 • Technologia chemiczna
 • Biochemia sądowa
 • Chemia fizyczna
 • Badania nad syntezą substancji odurzających i psychotropowych
 • Chemia organiczna

Praca po studiach

 • Technik sądowy
 • Analityk śledczy
 • Naukowiec
 • Wykładowca
 • Toksykolog

Zasady rekrutacji

Rekrutacja dla absolwentów studiów wyższych

Elementy postępowania kwalifikacyjnegoWymagane
minimum
Maks.
punktów
Waga
elementu
Maks.
wynik
1) średnia ocen ze studiów wyższych-5525
2) rozmowa kwalifikacyjna

Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci, którzy w trakcie studiów pierwszego stopnia zaliczyli wszystkie niżej wymienione przedmioty związane z głównymi działami chemii:

1) chemia analityczna w wymiarze minimum 8 punktów ECTS,

2) chemia fizyczna w wymiarze minimum 12 punktów ECTS,

3) chemia nieorganiczna w wymiarze minimum 10 punktów ECTS,

4) chemia organiczna w wymiarze minimum 14 punktów ECTS.

Jest to równoważne z przyznaniem kandydatom maksymalnej liczby punktów przewidzianej za rozmowę kwalifikacyjną.

-5525
Liczba punktów możliwa do uzyskania50

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Chemii
  • tel.: 61 829 1553
  • ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8

   Poznań

   Kampus Morasko

  • Informacja zostanie podana wkrótce.