Warunki rekrutacji

Administracja

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3 lata (6 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówniestacjonarne (zaoczne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Prawa i Administracji

Opis studiów

Po studiach jesteś przygotowany do pracy urzędniczej w administracji publicznej -  zarówno rządowej, jak i samorządowej, w administracji niepublicznej oraz w organizacjach społecznych. Obowiązkowe praktyki zawodowe, na które zostajez skierowany na studiach pierwszego stopnia dają możliwość praktycznej nauki z zakresu szeroko rozumianego postępowania administracyjnego i materialnego prawa administracyjnego.

Atuty kierunku

Absolwent studiów umiejętnie posługuje się wiedzą z zakresu nauk o administracji, prawie i ekonomii co wykorzysta w pracy zawodowej. Jesteś przygotowany do pracy urzędniczej w administracji publicznej, niepublicznej oraz w organizacjach społecznych. Będziesz potrafił rozwiązywać problemy zawodowe, kierować zespołami, posiada umiejętność samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej przy wykorzystaniu środków informacji i techniki biurowej. Jesteś przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Prawoznawstwo,
 • Mikro i makro-ekonomia,
 • Prawo konstytucyjne,
 • Prawo administracyjne,
 • Podstawy prawa cywilnego,
 • Prawo pracy i stosunki pracownicze,
 • Finanse publiczne i prawo finansowe,
 • Postępowanie administracyjne,
 • Publiczne prawo gospodarcze.

Praca po studiach

Absolwenci kierunku administracja są przygotowani do podjęcia zatrudnienia w następujących jednostkach:

 • administracja publiczna,
 • skarbowa,
 • celna,
 • gospodarcza (sektor publiczny i prywatny),
 • administracja społeczna,
 • wymiaru sprawiedliwości,
 • organy kontroli administracji,
 • instytucje unijne,
 • działy: personalne, księgowości, zamówień publicznych,
 • firmy outsourcingowe, w szczególności usługowe,
 • administracja w kancelariach zawodów zaufania publicznego.

Zasady rekrutacji

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Prawa i Administracji
  • tel.: 61 829 3111
  • Collegium Iuridicum Novum, Al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań

   Collegium Iuridicum, ul. Św. Marcin 90, 61-809 Poznań

   Kampus Śródmiejski

  • Informacja zostanie podana wkrótce.

Pliki do pobrania

Pobierz ()
Pobierz ()