Warunki rekrutacji

Biologia

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3 lata (6 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówniestacjonarne (zaoczne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Biologii

Opis studiów

Studia I stopnia na kierunku biologia, mają na celu dostarczenie wiedzy teoretycznej związanej z kierunkiem studiów. Biologia to nauka o życiu, stanowiącą podstawę wielu gospodarczych dziedzin i współczesnej ochrony przyrodniczego środowiska.

Proponowane przedmioty rozwijają umiejętności kognitywne studenta, takie jak: rozumienie, analizowanie, interpretowanie, synteza oraz niezbędne kompetencje społeczne. Częściowo kształcenie odbywa się w oparciu o tutoring – proces zindywidualizowanej edukacji, nakierowany na integralny – obejmujący wiedzę, umiejętności i postawy - rozwój studenta.

Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do poruszania się po zmiennym rynku pracy.

Atuty kierunku

Absolwent stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie dyscyplin naukowych właściwych dla biologii. Uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany. Wykonuje zlecone proste zadania badawcze lub ekspertyzy. Wykorzystuje język naukowy w podejmowanych dyskursach ze specjalistami z nauk biologicznych i pokrewnych. Ma umiejętności językowe w dziedzinie nauk biologicznych i jej dyscyplin zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Biologia Komórki,
 • Budowa i Fizjologia Roślin,
 • Świat zwierząt,
 • Monitoring przyrodniczy,
 • Maszyny molekularne,
 • Podstawy neurobiologii,
 • Genetyka cech wielogenowych u człowieka,
 • Genotoksykologia,
 • Historia życia na ziemi,
 • Przygotowanie do pracy zawodowej,
 • Elementy niespecjalistyczne w pracy absolwenta.

Praca po studiach

Absolwenci kierunku biologia są przygotowani do pracy w:

 • placówkach naukowo-badawczych,
 • laboratoriach badawczych, kontrolnych lub diagnostycznych,
 • jednostkach zajmujących się ochroną i rekultywacją środowiska,
 • ośrodkach uprawy roślin i hodowli zwierząt,
 • monitoringu badań klinicznych,
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • redakcjach czasopism naukowych i popularnonaukowych,
 • uzyskana w trakcie studiów wiedza ułatwia założenie własnej firmy.

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna)
podstawowy0.101
rozszerzony0.10
2język obcy nowożytny
(część pisemna)
podstawowy0.101
rozszerzony0.20
3biologia
(część pisemna)
podstawowy0.301
rozszerzony0.70
chemia
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60
fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60
geografia
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60
matematyka
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturę (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna lub ustna)
0.101
2język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
0.201
3biologia
(część pisemna lub ustna)
0.701
chemia
(część pisemna lub ustna)
0.60
fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna lub ustna)
0.60
geografia
(część pisemna lub ustna)
0.60
matematyka
(część pisemna lub ustna)
0.60

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Olimpiada Astronomiczna - laureat
 • Olimpiada Biologiczna - finalista
 • Olimpiada Biologiczna - laureat
 • Olimpiada Chemiczna - finalista
 • Olimpiada Chemiczna - laureat
 • Olimpiada Fizyczna - laureat
 • Olimpiada Geograficzna - laureat
 • Olimpiada Informatyczna - laureat
 • Olimpiada Matematyczna - laureat
 • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - finalista
 • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - laureat

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Biologii
  • tel.: 61 829 5556
  • ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6

   Poznań

   Kampus Morasko

  • Informacja zostanie podana wkrótce.