Warunki rekrutacji

Akustyka, specjalność protetyka słuchu

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3 lata (6 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówniestacjonarne (zaoczne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Fizyki

Opis studiów

Kierunek jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku związanego z rosnącą liczbą osób niedosłyszących oraz ochroną środowiska przed hałasem. Program studiów realizuje interdyscyplinarność (zagadnienia fizyczne, medyczne, psychologiczne, psychoakustyczne, ekonomiczne – Protetyka Słuchu oraz fizyczne, ochronę środowiska, psychologiczne, psychoakustyczne, ekonomiczne – Ochrona Przed Hałasem). Zdecydowana większość absolwentów kierunku znajduje pracę w swoim zawodzie. Część studentów decyduje się kontynuować edukację na kierunku Akustyka, studia II stopnia. Studia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Atuty kierunku

 • interdyscyplinarność,
 • praktyczny charakter studiów (zdecydowana większość wszystkich zajęć stanowią zajęcia o charakterze praktycznym),
 • możliwość znalezienia pracy w zawodzie.

Specjalności w ramach kierunku

 • Protetyka słuchu i ochrona przed hałasem (studia w formie stacjonarnej),
 • Protetyka słuchu (studia w formie niestacjonarnej).

Wybrane przedmioty na studiach

 • Audiometria tonalna,
 • Audiometria mowy,
 • Miernictwo aparatów słuchowych,
 • Dopasowanie aparatów słuchowych,
 • Fizjologia i patofizjologia słuchu,
 • Hałas komunikacyjny,
 • Akustyka budowlana,
 • Akustyka wnętrz.

Praca po studiach

 • punkty protetyczne (dopasowanie aparatów słuchowych, wykonywanie badań słuchu),
 • szpitale, kliniki (wykonywanie badań słuchu, ustawianie implantów ślimakowych),
 • dystrybutorzy aparatów słuchowych,
 • producenci aparatów słuchowych i sprzętu audiometrycznego,
 • Inspektoraty ochrony środowiska,
 • Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska,
 • firmy i laboratoria badawcze zajmujące się pomiarami hałasu,
 • firmy konsultingowe w zakresie ochrony przed hałasem.

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna)
podstawowy0.051
rozszerzony0.10
2język obcy nowożytny
(część pisemna)
podstawowy0.051
rozszerzony0.10
3fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna)
podstawowy0.601
rozszerzony0.80
matematyka
(część pisemna)
podstawowy0.60
rozszerzony0.80
informatyka
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.50
chemia
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.40
biologia
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.30
geografia
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.30

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturą (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna lub ustna)
0.201
2język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
0.201
3biologia
(część pisemna lub ustna)
0.601
chemia
(część pisemna lub ustna)
0.60
fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna lub ustna)
0.60
geografia
(część pisemna lub ustna)
0.60
matematyka
(część pisemna lub ustna)
0.60

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Fizyki
  • Informacja zostanie podana wkrótce.