Warunki rekrutacji

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 • Poziom kształceniajednolite magisterskie
 • Czas trwania 5 lata (10 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówniestacjonarne (zaoczne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Studiów Edukacyjnych

Opis kierunku:

Absolwent kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna to osoba potrafiąca w sposób kreatywny tworzyć warunki wszechstronnego rozwoju dzieci w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, posiadająca kompendium kompetencji, by w sposób twórczy organizować proces kształcenia zintegrowanego na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej; to także osoba wykazująca się pogłębioną wiedzą w zakresie najnowszych tendencji i kierunków zmian we współczesnej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Atuty kierunku:

Absolwent tego kierunku dysponuje wiedzą i umiejętnościami w zakresie wspomagania rozwoju dzieci, indywidualizowania pracy z nimi, diagnozowania i stymulowania ich rozwoju, zna idee integracji i inkluzji w edukacji; posiada też warsztat pracy w zakresie m. in. Metodyki języka polskiego, matematyki, metodyki edukacji społeczno-przyrodniczej, a także: metodyki edukacji plastycznej, muzycznej, technicznej i wychowania fizycznego. Studencie realizują też zajęcia z metodyki języka obcego.

Ważne miejsce w procesie kształtowania kompetencji absolwenta odgrywają praktyki pedagogiczne odbywane w przedszkolach i klasach I- III szkół podstawowych w trakcie których ma możliwość twórczego wykorzystywania zdobytej - w toku studiów - wiedzy i umiejętności.

Specjalności:

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności

Wybrane przedmioty:

 • Podstawy edukacji polonistycznej,
 • podstawy edukacji matematycznej,
 • podstawy edukacji społeczno-przyrodniczej,
 • podstawy edukacji ekologicznej,
 • metodyka edukacji plastycznej,
 • metodyka edukacji muzycznej,
 • przygotowanie do nauczania języka obcego
  kształtowanie kompetencji leksykalnych i socjokulturowych, kształtowanie kompetencji fonetycznych, metodyka nauczanie języka obcego dzieci, integracja inkluzywna w edukacji

Praca po studiach:

 • szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne (klasy I –III),
 • przedszkola publiczne i niepubliczne,
 • żłobki, kluby dziecięce.

Zasady rekrutacji

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Studiów Edukacyjnych
  • tel.: 61 829 2392
  • ul. Szamarzewskiego 89

   60-568 Poznań

   Kampus Ogrody

  • poniedziałek - piątek 8:00 - 15:00