Warunki rekrutacji

Akustyka

 • Poziom kształceniadrugiego stopnia
 • Czas trwania 2 lata (4 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówniestacjonarne (zaoczne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Fizyki

Opis studiów 

Podstawowym celem kształcenia na kierunku akustyka studia II stopnia jest poszerzenie wiedzy z zakresu akustyki. W trakcie studiów studenci czynnie uczestniczą w badaniach naukowych prowadzonych w czterech zakładach naukowych. Najlepsi studenci mogą kontynuować swoją karierę naukową na studium doktoranckim. Studia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Atuty kierunku

 • interdyscyplinarność,
 • możliwość poszerzenia praktycznej wiedzy z zakresu akustyki,
 • możliwość znalezienia pracy w zawodzie.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Akustyka środowiska,
 • Ultradźwięki,
 • Ultradźwięki w medycynie i technice,
 • Elektroakustyka,
 • Praktyczne zastosowanie pakietu Matlab,
 • Modelowanie hałasu lotniczego,
 • Elementy przedsiębiorczości,
 • Psychofizyka,
 • Fonoskopia.

Praca po studiach

 • punkty protetyczne (dopasowanie aparatów słuchowych, wykonywanie badań słuchu),
 • szpitale, kliniki (wykonywanie badań słuchu, ustawianie implantów ślimakowych),
 • dystrybutorzy aparatów słuchowych,
 • producenci aparatów słuchowych i sprzętu audiometrycznego,
 • Inspektoraty ochrony środowiska,
 • Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska,
 • firmy i laboratoria badawcze zajmujące się pomiarami hałasu,
 • firmy konsultingowe w zakresie ochrony przed hałasem,
 • firmy nagłośnieniowe,
 • studia nagrań,
 • studia radiowe i telewizyjne.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja dla absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia z obszaru nauk ścisłych, technicznych lub przyrodniczych

Elementy postępowania kwalifikacyjnegoWymagane
minimum
Maks.
punktów
Waga
elementu
Maks.
wynik
1) średnia ocen ze studiów wyższych-50.52.5
2) rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna z akustyki z zakresu analizy sygnałów, psychoakustyki oraz akustyki fizycznej.

-50.52.5
Liczba punktów możliwa do uzyskania5

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Fizyki
  • Informacja zostanie podana wkrótce.