Najlepsze wyniki

Analiza i przetwarzanie danych

Wydział Matematyki i Informatyki

Archeologia

Wydział Archeologii

Archeologia

Wydział Archeologii

Astronomia

Wydział Fizyki

Astronomia

Wydział Fizyki

Bałkanistyka

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Bałkanistyka

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Bałkanistyka

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Bezpieczeństwo narodowe

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa