Data publikacji w serwisie:

Artykuł w czasopiśmie Psychology of Religion and Spirituality jako rezultat realizacji grantu

Artykuł autorstwa dr hab. Katarzyny Adamczyk (Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM), dr hab. Beaty Zarzyckiej, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) oraz mgr Kingi Zawady (Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM) ukazał się w prestiżowym czasopiśmie Psychology of Religion and Spirituality. Praca została opublikowana w otwartym dostępie – zapraszamy do lektury.

Artykuł zatytułowany Daily Spiritual Experiences and Purpose in Life: The Mediating Role of Loneliness and Moderating Role of Satisfaction With Social and Intimate Relationships zawiera wyniki badań wykonanych na UAM.

Badanie zostało przeprowadzone w ramach grantu study@research pozyskanego przez mgr Kingę Zawadę. Wyniki badania zaprezentowane w artykule pokazują, iż codzienne duchowe doświadczenia mogą zwiększać poczucie celu w życiu dzięki obniżaniu samotności w zależności od stopnia zadowolenia ze społecznych i intymnych relacji.

Projekt był realizowany pod opieką naukową dr hab. Katarzyny Adamczyk, prof. UAM we współpracy z dr hab. Beatą Zarzycką, prof. KUL.

Dzięki dofinansowaniu ze środków programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza artykuł ukazał się w otwartym dostępie i jest dostępny dla wszystkich bez ograniczeń. Zachęcamy do zapoznania się z treścią artykułu:

Adamczyk, K., Zarzycka, B., & Zawada, K. (2022). Daily spiritual experiences and purpose in life: The mediating role of loneliness and moderating role of satisfaction with social and intimate relationships. Psychology of Religion and Spirituality. Advance online publication.