Data publikacji w serwisie:

Dobra passa trwa...

Trwa dobra passa publikacyjna pracowników Zakładu Geografii Ekonomicznej (Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM) w prestiżowym wydawnictwie Routledge – Taylor & Francis Group. Ukazała się drukiem monografia pt. „The Economic Geography of the Car Market. The Automobile Revolution in an Emerging Economy” pod redakcją dra Bartłomieja Kołsuta i prof. dra hab. Tadeusza Stryjakiewicza. Jest to już trzecia w tym roku książka opublikowana w wydawnictwie Routledge pod redakcją i z udziałem pracowników tego Zakładu. Została wydana w ramach serii „Routledge Advances in Regional Economics, Science and Policy”.

Książka zawiera podsumowanie wyników projektu badawczego pt. „Wymiar przestrzenny (r)ewolucji na rynku samochodowym w Polsce”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Autorzy poszczególnych rozdziałów (Bartosz Doszczeczko, Wojciech Dyba, Bartłomiej Kołsut, Robert Kudłak, Tadeusz Stryjakiewicz, Bartosz Wojtyra – wszyscy z UAM oraz Wojciech Kisiała z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu) dokonują wnikliwej analizy geograficzno-ekonomicznej różnych aspektów rynku samochodowego, takich jak: zróżnicowanie poziomu motoryzacji, rynek nowych samochodów, import samochodów używanych, użytkowanie samochodów, elektromobilność, wpływ na środowisko naturalne. Wiele z nich jest przedmiotem globalnej debaty w kontekście realizacji celów zrównoważonego rozwoju, inne z kolei wskazują na specyfikę przemian związanych z motoryzacją w Polsce.

Książka łączy badania oparte na wielkich zbiorach danych (rejestr 35 milionów pojazdów) z wynikami badań społecznych (wywiady kwestionariuszowe z ok. 4 tys. kierowców). W analizie dynamiki przemian rynku samochodowego szczególną uwagę zwrócono na rolę czynników instytucjonalnych (np. polityka transportowa, podatkowa i celna) oraz momentów przełomowych (critical junctures), takich jak upadek systemu gospodarki nakazowo-rozdzielczej, wstąpienie do Unii Europejskiej oraz światowy kryzys finansowy. Sformułowane przez autorów wnioski i rekomendacje odnoszą się również do wyzwań związanych z pandemią COVID-19.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie wydawnictwa:
https://www.routledge.com/The-Economic-Geography-of-the-Car-Market-The-Automobile-Revolution-in-an/Kolsut-Stryjakiewicz/p/book/9781032314204