Data publikacji w serwisie:

Hindi dla Ciebie. Platforma do nauki języka hindi

„Hindi dla Ciebie” to projekt zainicjowany przez pracowników Instytutu Orientalistyki (Wydział Neofilologii UAM), realizowany we współpracy z Grupą AF. Celem przedsięwzięcia jest powstanie multimedialnej platformy, z której bezpłatnie korzystać będzie mogła każda osoba chcąca nauczyć się języka hindi oraz pragnąca zgłębić tajniki kultury Indii.

Premiera platformy planowana jest na wrzesień 2023 r. Jej zawartość składać się będzie z 30 lekcji hindi zawierających materiały dotyczące kulturowych, społecznych, etycznych i prawnych uwarunkowań związanych z zawodowym wykorzystaniem znajomości języka. Kierownikiem projektu jest prof. UAM dr hab. Monika Browarczyk, kierownik Zakładu Azji Południowej Instytutu Orientalistyki UAM.

– W innowacyjny sposób połączymy tradycyjne metody nauki, interaktywne techniki nauki pisma dewanagari, poszerzania słownictwa oraz budowania kompetencji komunikacyjnych. Lekcje będą zawierać dialogi, teksty, słówka, nagrania tekstów, ćwiczenia oraz ciekawostki. Będzie też możliwość sprawdzenia wykonanych zadań, a dodatkową motywacją będzie system ocen – piszą twórcy platformy.

Projekt „Hindi dla Ciebie” finansowany jest z Funduszy Norweskich i EOG w ramach Komponentu III: PROGRAM EDUKACJA, „Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego”.

Zachęcamy do odwiedzenia strony projektu, gdzie znajduje się więcej informacji o platformie, jej twórcach, partnerach oraz finansowaniu, a także aktualności dotyczące postępu prac i wydarzeń związanych z projektem.

Odwiedź stronę projektu „Hindi dla Ciebie”!