Data publikacji w serwisie:

Karolina Król. Nauka to budowanie relacji

Karolina Król, doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk o Języku i Literaturze, prowadzi projekt „Osip Mandelsztam i poeci polscy. Z dziejów recepcji od dwudziestolecia do czasów najnowszych”, na który otrzymała grant z programu „Perły nauki”.

Absolwentka Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (MISHIS) na UAM, laureatka Studenckiego Nobla oraz Stypendium MEiN (dwukrotnie), interesuje się twórczością rosyjskiego poety od dawna, ale dopiero po napisaniu pracy magisterskiej uzmysłowiła sobie, że Mandelsztam idealnie łączy wszystkie jej zainteresowania.

– Większość tekstów, nad którymi dotąd pracowałam, dotyczyła poetów zmagających się z kwestią wolności i opresyjnego totalitarnego systemu, więc myślę, że to zawsze było dla mnie ważne – mówi laureatka pierwszej edycji „Pereł nauki". – Kolejna rzecz to żydowskość, która jest dużo bardziej obecna w zagranicznych badaniach niż polskich. Pomyślałam, że byłoby bardzo ciekawie wypełnić ten dojmujący brak. Zaskoczyło mnie również to, że czytając teksty innych poetów, co jakiś czas napotykam nazwisko Mandelsztama. Dlaczego do niego nawiązują? Co ich łączy? To bardzo interesujące.

Praca, którą laureatka napisze w ramach projektu, będzie jednocześnie jej rozprawą doktorską. Powstanie ona dzięki badaniom prowadzonym w sposób interdyscyplinarny – ta perspektywa stała się dla Karoliny Król ważna podczas studiów na MISHIS.

– Uczęszczanie na przedmioty z innych kierunków poszerzyło moje horyzonty i uświadomiło, że nie da się zamknąć w jednej dyscyplinie. Bardzo się cieszę, że miałam możliwość uczestniczenia w zajęciach Genocides and Ecocides prowadzonych przez prof. Ewę Domańską z Wydziału Historii, które częściowo są tematycznie związane z moim projektem – podkreśla pani Karolina.

Czytaj dalej na Uniwersyteckie.pl: Karolina Król. Nauka to budowanie relacji