Data publikacji w serwisie:

Kolejna książka prestiżowego wydawnictwa Routledge z udziałem pracowników UAM

Nakładem wydawnictwa Routledge ukazała się kolejna książka pt. „Postsocialist Shrinking Cities” [„Kurczące się miasta postsocjalistyczne”] (Londyn, Nowy Jork 2022) z udziałem pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Książka, która została wydana w ramach serii „Routledge Contemporary Perspectives on Urban Growth, Innovation & Change”, podejmuje ważny problem współczesnego rozwoju społeczno-gospodarczego, jakim jest kurczenie się miast. Ten nasilający się proces przejawia się przede wszystkim w aspekcie demograficznym (zmniejszanie się liczby ludności miast), ale także ekonomicznym, społecznym i przestrzennym (np. zdegradowane obszary poprzemysłowe, pustostany w budynkach mieszkalnych). Wcześniej badania miast kurczących się były prowadzone przede wszystkim w USA (np. Detroit) i Europie Zachodniej (np. miasta Zagłębia Ruhry).

Unikatowość publikacji „Postsocialist Shrinking Cities” na globalnym rynku wydawniczym wyraża się m.in. w tym, że po raz pierwszy podjęto w niej próbę porównania doświadczeń tzw. miast postsocjalistycznych położonych w trzech tak odmiennych megaregionach jak Chiny, Rosja i Europa Środkowo-Wschodnia (które dotychczas pozostawały na marginesie międzynarodowych studiów miejskich). Podsumowanie książki zawiera próbę generalizacji tych doświadczeń oraz rekomendacje dla praktyki planistyczno-decyzyjnej.

Badacze z UAM, prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz i dr Emilia Jaroszewska, są autorami lub współautorami sześciu rozdziałów tej obszernej 372-stronicowej monografii. Są one pokłosiem dwóch projektów Unii Europejskiej o akronimach CIRES (Cities Regrowing Smaller. Fostering Knowledge on Regeneration Strategies in Shrinking Cities across Europe) i Re-City (Reviving Shrinking Cities – Innovative Paths and Perspectives Towards Livability for Shrinking Cities in Europe), realizowanych na naszej uczelni w ramach programów COST i Horyzont 2020. Jednym ze współredaktorów książki jest prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz z Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.

Książka jest dostępna nie tylko w wersji drukowanej, ale również w pdf na stronie wydawnictwa:

Postsocialist Shrinking Cities | Routledge