Data publikacji w serwisie:

Nowa generacja filtrów UV

Rak skóry stanowi ponad 30% rozpoznawanych nowotworów. Za jeden z głównych czynników sprzyjających powstawaniu zmian nowotworowych skóry uważa się ekspozycję na promieniowanie słoneczne. W związku z tym istnieje potrzeba stworzenia nowych wielkocząsteczkowych filtrów UV, które nie będą przenikać przez skórę, będą fotostabilne i nietoksyczne. Temu zagadnieniu poświęcony jest projekt dr Anny Olejnik z Wydziału Chemii „Technologia otrzymywania wielkocząsteczkowych filtrów UVA/UVB dla nowoczesnych preparatów kosmetycznych”, na który dr Olejnik otrzymała grant NCBR wartości 1,5 mln zł.

Zespół przeprowadza syntezę oraz charakterystykę nowych związków, mających pełnić w układach emulsyjnych rolę zarówno filtra UV, jak i emulgatora. W projekcie przeprowadza się testy fototoksyczności tych związków. Kolejnym etapem badań jest wprowadzenie ich do kremów i faza testów aplikacyjnych.

Projekt skierowany jest przede wszystkim do producentów surowców kosmetycznych. To oni w dalszej kolejności musieliby wykupić licencje i następnie przeprowadzić dodatkowe badania. Ich koszty są bardzo duże, jednak już teraz wiele firm wykazuje zainteresowanie tymi badaniami i nowymi filtrami UV, a więc jest możliwość zaistnienia synergii między nauką a przemysłem – co dobrze rokuje dla sukcesu projektu.

Projekt prowadzony jest we współpracy z Zespołem Hal Technologicznych Centrum Zaawansowanych Technologii UAM koordynowanym przez prof. Roberta Przekopa.

Fot. Adrian Wykrota