Data publikacji w serwisie:

Nowatorska metoda wytwarzania silatranów

Badania przeprowadzone przez doktora Myong Joon Oh, prof. Ireneusza Kownackiego i prof. Macieja Kubickiego z Wydziału Chemii UAM skupiają się na nowatorskim sposobie wytwarzania substancji zwanych silatranami. Silatrany to organiczne związki krzemu, a badacze opracowali nową, bardziej efektywną metodę ich produkcji.

Na łamach prestiżowego czasopisma ACS Sustainable Chemistry & Engineering (IF= 8,4) ukazał się niedawno ich artykuł pt. "Solvent-Free and Efficient Synthesis of Silatranes via an Organocatalytic Protocol under Mild Conditions" (link do artykułu).

W publikacji opisali oni nowatorski, katalityczny sposób syntezy organofunkcyjnych silatranów. Zważywszy na jego prostotę oraz efektywność, a także korzystne współczynniki „zielonej chemii”, może on zrewolucjonizować wytwarzanie takich krzemowych pochodnych w skali przemysłowej. Autorzy pracy zakładają, że znaczące zwiększenie wydajności procesu syntezy silatranów w porównaniu z dotychczas znanymi metodami, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów wytwarzania, powinno mieć wyraźne przełożenie na wzrost zainteresowania tego typu pochodnymi przez inne gałęzie przemysłu chemicznego, np. krzemoorganicznego, polimerów, oponiarskiego.

Syntezowane silatrany, z uwagi na unikalne właściwości klatki silatranowej, jej reaktywność oraz szerokie spektrum dostępnych organicznych grup funkcyjnych, stanowią doskonałą alternatywę dla powszechnie stosowanych silanowych środków sprzęgających lub modyfikatorów powierzchni zawierających w swojej strukturze ugrupowania trialkoksysililowe.