Data publikacji w serwisie:

Prof. Krzysztof Jassem o unijnych regulacjach wykorzystania AI

Prof. Krzysztof Jassem, kierownik Zakładu Sztucznej Inteligencji (Wydział Matematyki i Informatyki) oraz dyrektor Centrum Sztucznej Inteligencji UAM, był gościem Radia Afera.

W audycji „Studencki Patrol” Profesor wypowiadał się na temat AI Act – europejskiego aktu prawnego regulującego rozwój i wykorzystanie sztucznej inteligencji, którego projekt ma być debatowany w Parlamencie Europejskim w czerwcu tego roku.

Jakie są obawy społeczeństwa w związku z rozwojem AI? Jakie zakazy pojawią się w unijnym dokumencie? Czy ograniczenia prawne nie zahamują postępu technologicznego?

Zapraszamy do odsłuchania rozmowy z prof. Jassemem na platformie Spotify:

Prof. Krzysztof Jassem jest dyrektorem Centrum Sztucznej Inteligencji UAM od początku istnienia jednostki (styczeń 2022 r.). Centrum prowadzi badania z dziedziny sztucznej inteligencji, realizując projekty naukowe i badawczo-rozwojowe, integrując badania naukowców z różnych wydziałów UAM i spoza UAM. Współpracuje również z podmiotami gospodarczymi w zakresie tworzenia nowych rozwiązań wdrażanych w przedsiębiorstwach. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o działaniach Centrum, zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej: csi.amu.edu.pl

Fot. P. Jabłoński