Data publikacji w serwisie:

Prof. Mateusz Stróżyński z grantem brytyjskiej agencji Arts and Humanities Research Council

Prof. Mateusz Stróżyński (Instytut Filologii Klasycznej, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM) we współpracy z prof. Edmundem Stewartem (University of Nottingham) otrzymali grant brytyjskiej agencji Arts and Humanities Research Council (IAA Mode A).

Grant ma charakter „startowy” i jego celem jest organizacja międzynarodowego spotkania ekspertów, którzy rozwijać będą interdyscyplinarną integrację antycznego i współczesnego rozumienia autokratycznych reżimów. Realizacja grantu ma nastąpić w pierwszej połowie 2024 roku. Kierownikiem projektu jest prof. Stewart, prof. Stróżyński jest głównym partnerem akademickim.

Prof. UAM dr hab. Mateusz Stróżyński – filolog klasyczny, filozof, psycholog i psychoterapeuta. Obronił doktorat poświęcony filozofii Plotyna na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej (2007) i uzyskał habilitację na podstawie książki „Filozofia jako terapia w pismach Marka Aureliusza, Plotyna i Augustyna” (2014). Zajmuje się głównie późnoantycznym neoplatonizmem (Plotyn i Augustyn), a zwłaszcza zagadnieniem ćwiczeń duchowych i kontemplacji, oraz mistyką średniowieczną (Aniela z Foligno). Prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną. W 2021 r. został dyrektorem Instytutu Filologii Klasycznej UAM. (Źródło: https://ifk.amu.edu.pl/ifk/ifk/pracownicy/dr-mateusz-stroyski2)