Data publikacji w serwisie:

Prof. Robert Kudłak redaktorem monografii prestiżowego wydawnictwa Routledge

Pod redakcją prof. UAM dr. hab. Roberta Kudłaka (Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej) nakładem prestiżowego wydawnictwa Routledge ukazała się monografia naukowa pt. „The Impact of Corporate Social Responsibility – Corporate Activities, the Environment and Society”.

Praca wpisuje się w aktualną debatę naukową dotyczącą społecznych i środowiskowych efektów zaangażowania przedsiębiorstw w społeczną odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility, CSR). Mimo długiej tradycji badań nad CSR oraz bardzo bogatej literatury w tym zakresie, wciąż niewiele wiadomo czy i w jakim stopniu dobrowolne działania podmiotów gospodarczych przyczyniają się do podniesienia dobrobytu społecznego oraz poprawy stanu środowiska przyrodniczego. Celem monografii jest próba odpowiedzi na te pytania.

Książka jest zbiorem rozdziałów o charakterze przeglądowym, empirycznym i teoretycznym przygotowanych przez międzynarodowe grono autorów reprezentujących różne dyscypliny i podejścia do badań nad społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Współredaktorami monografii byli: prof. Ralf Barkemeyer i prof. Lutz Preuss (obydwaj Kedge Business School, Francja) oraz dr Anna Heikkinen (University of Tampere, Finlandia).

Więcej informacji dostępnych jest na stronie wydawnictwa. Dowiedz się więcej